Select the search type
 
  • Webbplats
  • Webb
Search
Här är du:   Medlem > Bli medlem
  |  Administrator

Bli medlem

Bli medlem

Tycker du att islandshäst är bäst - bli medlem i Svenska IslandshästförbundetSom medlem är du med och stödjer islandshästens utveckling i Sverige, såväl som härlig fritidshäst till imponerande tävlingshäst. Ditt bidrag betyder mycket för oss och vi välkomnar alla i gemenskapen runt vår fantastiska häst.


När du bestämt dig för att bli medlem finns följande alternativ:

Ny medlem

Om du inte varit medlem förut eller var medlem 2012 eller tidigare, klicka här "Bli medlem"

Hitta din lokalförening här!

Typ av medlemskap

Introduktionsmedlemskap endast 300 kronor!
Nya medlemmar och den som inte varit medlem de senaste tre åren får en kraftigt reducerad medlemsavgift det första året och betalar endast 300kr. (Erbjudandet gäller endast nya och nygamla huvudmedlemmar boende i Sverige och är personligt. Det går ej att ansluta familjemedlem till detta medlemskap!) 

 Senior  Vuxen medlem, tidningen Islandshästen ingår
 Familj  Person som bor på samma adress som en betalande seniormedlem. Familjemedlem nr 1 betalar medlemsavgift resterande registrerade  familjemedlemmar har gratismedlemskap.
 Junior  Barn och ungdom t o m det år man fyller 18 år, tidningen Islandshästen  ingår
 Intro  Ny/nygammal medlem, se ovan, tidningen Islandshästen ingår
 Stöd  Registrerad huvudmedlem som vill stödja annan förening. För mer information rörande stödmedlemskap se SIF´s stadgar §6
 Utland  För utlandsboende, 515 SEK, tidningen Islandshästen ingår

Medlemskapet gäller per kalenderår, från januari till december. Tidningen Islandshästen kommer sedan med posten till senior- och junior-medlemmar samt även utlandsmedlemmar. Islandshästen (tidningen) skickas ej ut retroaktivt. Man kan inte prenumerera på tidningen, den ges enbart ut till medlemmar. Alla typer av medlemskap berättigar till deltagande i av SIF arrangerade aktiviteter. 

* Läs mer om registreringen av personnummer här (pdf)
Medlemsregistret - vanligt förekommande frågor

I samband med den stora omläggningen 2013 rörande betalning av medlemsavgift, då kansliet tog över fakturering från lokalföreningarna, har det uppstått en del frågor, kansliet besvarar här de mest förekommande frågorna:

Jag har ingen dator/saknar e-postadress. Hur ska jag betala min medlemsavgift?

Din lokalförening får din avisering/faktura för 2015 års medlemsavgift mailad till sig. De i sin tur ska vidareförmedla fakturan till dig så att du kan göra en BG-inbetalning med angivet OCR-nummer som referens. Om det dröjer är det bra att du själv kontaktar lokalföreningen.
Om du är helt ny medlem, kontakta den lokalförening du vill tillhöra. De registrerar dina medlemsuppgifter och skickar ut en betalningsavi till dig. Avin innehåller det OCR-nummer du ska använda vid betalningen.

Jag vill byta lokalförening, hur gör jag det?
Om du vill byta lokalförening måste du meddela detta till SIFs kansli som gör ändringen. När SIF ändrat lokalförening i medlemsregistret kommer du att få en ny faktura/avisering till din mail.

Jag är hedersmedlem i min lokalförening men har ändå fått en faktura/avisering om att betala medlemsavgift.
Avisering skickas till alla befintliga medlemmar och därmed också till hedersmedlemmar. Du som är hedersmedlem ska inte göra någon inbetalning till SIF. Istället är det bra om du så snart som möjligt kontaktar din lokalförening och ber dem kontakta SIF med dina medlemsuppgifter.

Jag vill säga upp mitt medlemskap.
Om du inte vill fortsätta som medlem kan du bortse från den faktura/avisering som du fått (går ej till inkasso). Det är dock önskvärt att du kontaktar din lokalförening att du inte längre vill vara medlem, föreningen krediterar då din faktura så att du slipper få påminnelser.

Jag har inte fått någon avisering om medlemskap 2015/Jag kan inte logga in på ”Min Profil”. 
Orsaken kan vara att vi saknar eller har fel uppgift om din e-postadress i medlemsregistret. Kontakta din lokalförening eller SIF för att lämna din e-postadress. För att du ska kunna logga in på ”Min Profil” måste ditt personnummer (10 siffror) finnas i registret. Lämna ditt personnummer tillsammans med e-postadressen. 

Jag är ny familjemedlem. 
Kontakta din lokalförening som i sin tur lägger upp dina personuppgifter och därigenom skapar en faktura/avisering som kommer till din i medlemsregistret registrerade mailadress.

Min inbetalning på hemsidan misslyckades. 
Du som är medlem och som fått en faktura kan även välja att betala via BG 874-0912 samt ange det OCR-nummer som finns på fakturan.


 

           Svenska Islandshästförbundet

          www.icelandichorse.se

          E-post: svenska@icelandichorse.se
         Telefon: 0220 - 452 50 
       Ridsportens Hus 

        734 94 Strömsholm

Huvudsponsor:

 

 

Landslagssponsorer: