Hoppa till sidans innehåll

Regler


Ritter

En ritt kan ordnas av en lokalförening eller enskilda SIF-medlemmar. Varje ritt ska vara öppen för samtliga medlemmar i SIF oberoende av vilken lokalförening ryttaren tillhör.
Ritten ska annonseras minst två dagar före genomförande som ett evenemang på Facebooksidan 'Ridutmaning 2021'. I varje evenemang som registreras på Facebook ska rittens längd, tempo, samlingsplats, tid samt praktisk information såsom fika etc framgå.  

Innan ritten startar samlar arrangören in ’Deltagarförsäkran’ från deltagarna som finns på SIFs hemsida under fliken Fritid. Förutom att intyga att häst och ryttare är friska ska även medlemsnummer anges för att medlemmens ridna km ska räknas, (medlemsnummer hittar du genom att logga in på Idrottonline eller på baksidan av medlemstidningen Islandshästen). 

Ryttarens lokalförening är den som får räkna de ridna km. Är ryttaren stödmedlem i en förening räknas den ridna sträckan till den förening som angavs i deltagarförsäkran. 

Resultatrapportering

Efter ritten rapporterar arrangören rittens deltagare, medlemsnummer och föreningstillhörighet samt ridna km via googleformulär, se detaljerad beskrivning av inrapportering i separat dokument.

Resultatberäkning

Varje riden km räknas, dvs en ritt på sju km som rids av tio deltagare räknas som 70 ridna km. En förutsättning för att resultatet ska räknas är att ryttaren är medlem i en lokalförening ansluten till SIF vid rittens start.
Alla deltagare ska ha betalat in sin medlemsavgift innan ritten startar för att resultatet ska räknas med i Ridutmaningen 2021.

Då alla föreningar har olika antal medlemmar tilldelas föreningarna bonus-km beroende på antalet medlemmar i föreningen den 31/12 2020:

Antal medlemmar xxxx Bonus-km xxxx Kilometer att rida
0-50 1521 500
51-100 1271 750
101-200 1021 1000
201-300 771 1250
301-400 521 1500
401-500 271 1750
500- 0 2021

 

Priser

De lokalföreningar som klarar utmaningen på totalt 2021 km inkl bonuskilometrar är med i utlottning av lagpriser.
Individuella priser lottas ut bland samtliga ekipage, oavsett om dennes förening klarat utmaningen eller ej. Varje ekipage tilldelas en lott för varje riddag. Deltar ekipaget på en flerdagarsritt ges en lott per riden dag. I de fall ett ekipage rider mer än en ritt på en dag ges endast en lott.

Uppdaterad: 16 DEC 2020 10:19 Skribent: Lisa Teverud
E-post: Adressen Gömd

 

  

 

xxx 

Postadress:
Svenska Islandshästförbundet
Ridsportens hus
734 94 Strömsholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info