Hoppa till sidans innehåll

Regler


Ridutmaningsregler i korthet

Ridutmaningsritten:

 • kan arrangeras av vilken SIF-medlem som helst
 • ska vara registrerad på Ridutmaning 2022s fb-sida minst två dagar i förväg
 • är öppen för samtliga SIF-medlemmar
 • får inte vara vinstbringande
 • följer Folkhälsomyndigheternas direktiv gällande smittspridning
 • rapporteras in via Google-formulär

Deltagaren ska:

 • läsa igenom aktuell information inför ritten
 • fylla i deltagarförsäkran samt lämna den till arrangören (antingen faktisk deltagarförsäkran eller foto därav).
 • kunna visa upp vaccinationsbevis om sådan efterfrågas (antingen faktiskt vaccinationsbevis eller foto därav).
 • följa de direktiv som ges av arrangören/turledaren

Arrangören ska:

 • bjuda in till ritten genom att registrera den på fb-sidan genom att skapa ett evenemang
 • axla rollen som turledare för ritten
 • samla in deltagarförsäkran (ev kolla covidbevis från deltagare)
 • ev kontrollera hästens vaccinationsbevis
 • rapportera in ritten via specifikt Google-formulär


Ridutmaningsregler utförligare information

En ritt kan arrangeras av en lokalförening, ett distrikt eller av enskilda SIF-medlemmar. För att ritten ska kunna räknas som en Ridutmaningsritt gäller att den:

 • ska vara registrerad på Ridutmaning 2022s fb-sida som ett evenemang minsttvå dagar innan den äger rum. I varje evenemang som registreras på Facebook ska rittens längd, tempo, samlingsplats, tid samt praktisk information såsom fika etc framgå. (Sverigerittens etapper ingår i Ridutmaning 2022 är redan inlagda som evenemang på sidan).
 • är öppen för samtliga medlemmar i Svenska Islandshästförbundet oberoende av i vilken lokalförening ryttaren har sitt medlemskap.
 • efter genomförandet rapporteras in via Google formuläret ”Redovisning - Ridutmaning 2022 och Sverigeritten 2022”.
 • inte får vara vinstinbringande. Samtliga kostnader förknippade med ritten ska vara av s k "självkostnadskaraktär".

Det är dock underbart att om man, i samband med ritten, passar på att samla in pengar till 'Min stora dag' via Facebookinsamlingarna på Ridutmaning 2022 och/eller Sverigeritten 2022.


Deltagarförsäkran

Innan ritten startar samlar arrangören in en ifylld Deltagarförsäkran från deltagaren (deltagaren fyller i deltagarförsäkran, tar ett foto av den och skickar det via t ex sms till arrangören eller skriver ut, fyller i och tar med sig pappret).

Förutom att intyga att häst och ryttare är friska ska även SIF-medlemsnummer anges för att medlemmens ridna km ska kunna räknas. (Medlemsnummer hittar du genom att logga in på IdrottOnline. I nödfall kan också kontakta din lokalförening för att få hjälp.)

Resultatrapportering

Efter ritten rapporterar arrangören in aktuell information såsom rittens deltagare, medlemsnummer och föreningstillhörighet samt ridna km (delar av underlaget finns i de insamlade deltagarförsäkringarna) via Google-formuläret, Redovisning - Ridutmaning 2022 och Sverigeritten 2022.

Den lokalförening, i vilken ryttarens har sitt huvudmedlemskap, är också den som tilldelas ryttarens ridna kilometrar. I det fall ryttaren är stödmedlem i andra föreningar tilldelas kilometrarna den förening som ryttaren angav i sin deltagarförsäkran och som sedan fördes in i inrapporteringsformuläret av arrangören. 

Resultatberäkning

Varje riden km räknas, dvs en ritt på sju km som rids av tio deltagare räknas som 70 ridna km. En förutsättning för att resultatet ska räknas är att ryttaren är medlem i en lokalförening, ansluten till SIF, vid rittens start. Samtliga deltagare ska ha betalat in sin medlemsavgift innan ritten startar för att resultatet ska räknas med i Ridutmaning 2022.

Nytt för i år är att de kilometrar som rids av pojkar och män räknas dubbelt. Det innebär att det för varje, av en man eller pojke, riden kilometer som rapporteras in kommer, av registratorn, att registreras som två. Detta, som är i enlighet med Sverigeritten 2022-projektet, syftar till att uppmuntra fler pojkar och män (men även hela familjer) att delta på Fritidssektionens aktiviteter. Du kan läsa mer om Sverigeritten 2022-projektet under aktuell rubrik på hemsidan.

Utjämningssystem

För att utmaningen ska ske på lika villkor tilldelas lokalföreningarna ett antal bonuskilometer. Antalet tilldelade bonuskilometrar är baserat på det antal medlemmar man hade i lokalföreningen 2021-12-31.

Antal medlemmar xxxx Bonus-km xxxx Kilometer att rida
0-50 1521 500
51-100 1271 750
101-200 1021 1000
201-300 771 1250
301-400 521 1500
401-500 271 1750
500- 0 2021

Priser

Samtliga deltagare på Ridutmaning 2022 och Sverigeritten 2022 vinner att de kommer att få delta på en digital föreläsning av landslagsryttaren Filippa Montan!

20 st exemplar av FREMJAs väggalmanacka 2023 kommer att lottas ut till de medlemmar som deltar på någon/några Ridutmaning 2022-ritter.
Som deltagare i utmaningen erhåller man en lott/ritt, ju fler ritter man deltar på desto fler lotter erhåller man och får därmed också ökad vinstchan.

Lagpriser kommer att lottas ut till de lokalföreningar som rider ihop 2022 km!

Uppdaterad: 16 DEC 2020 10:19 Skribent: Lisa Teverud
E-post: Adressen Gömd
x

 

  

 

xxx Foto_höstmötePostadress:
Svenska Islandshästförbundet
Alsnögatan 11
116 42 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info