Hoppa till sidans innehåll

Fortbildning ridlärare (CPD)


Kompetensutvecklingskrav (CPD) för utbildade Ridlärare I-IV och tränare

 

CPD system FEIF
Enligt beslut från FEIF Education ska alla tränare/instruktörer som listas på FEIF Trainer Matrix uppfylla ett regelbundet obligatoriskt CPD- system. Systemet syftar till att upprätthålla och säkerställa en likvärdig, uppdaterad och jämförbar kvalitetsstandard för att följa huvudmålen för FEIF hästträning, instruktioner, undervisning, hästvälfärd och enhetliga regler. Nationella FEIF -medlemsföreningar är ansvariga för sina tränare och deras listor, utgångna licenser måste tas bort från tränarlistor som skickas till FEIF -kontoret för publicering.

Kraven för godkända CPD -seminarier är inom FEIF; 
Officiellt seminarium tillkännagivet och  organiserat som officiellt CPD -seminarium av den nationella FEIF -medlemsföreningen eller FEIF:s utbildningsdirektör. 
Minimikrav: ett 2-dagars seminarium under licensperioden (inom 3 år) eller minst 16 seminarieenheter á 45 minuter inom 3 år för att behålla tränarlicensen. Detta krävs för alla nivåer I-IV på FEIF-tränare Matrix.


Nya krav på CPD från 2022
Från och med 2022-01-01 ska alla godkända Ridlärare I-IV och tränare inom Svenska Islandshästförbundet delta i någon form av SIF/FEIF godkänd fortbildning för att fortsättningsvis behålla sin licens och stå med på SIF:s och FEIF:s lista över godkända ridlärare/tränare.

 

Godkänd CPD fortbildning
Fortbildning som uppfyller FEIF:s CPD krav är kurser, seminarier och utbildningar som anordnas av FEIF och SIF:s Fortbildningsseminarier och Domarseminarier samt Hippocampusdagen vid SLU.
De som under 2022 inte uppfyller de nya kompetenskraven från FEIF och SIF kommer att tas bort från listan över godkända Ridlärare I-IV/tränare med start från 2023-01-01.

SAVE THE DATE 22-23 oktober 2022 -fortbildning, Stockholm/Uppsala- plats ej bestämd än.

 

Dokumentation av CPD inom SIF
SIF:s kansli ansvarar för en komplett SIF sammanställning av godkända ridlärare/tränare med uppdaterade CPD information. SIF:s kansli ansvarar för att uppdaterad information halvårsvis skickas till FEIF.


Enskilt ansvar för rapportering till SIF
Den enskilde ridläraren/tränaren ansvarar för att skicka in underlag till kansliet som styrker att hen har deltagit i godkänd fortbildning. 
Underlaget ska innehålla namn på den som deltagit, namn på föreläsning/föreläsaren, datum och plats samt ev. URL till event eller beskrivning av innehållet.

Den enskilde ridläraren/tränaren ansvarar för att kontrollera att det står rätt information på SIF:s och FEIF:s webbsida och att meddela SIF kansli eventuella ändringar.

SIF rekommenderar Ridlärare I-IV och tränare att utöver FEIF:s krav på CPD, årligen kontinuerligt delta i relevant kompetensutveckling inom professionen och relevanta angränsande kunskapsområden.

Uppdaterad: 20 JUN 2022 10:16 Skribent: Lisa Teverud
x

 

  

 

xxx Postadress:
Svenska Islandshästförbundet
Alsnögatan 11
116 42 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info