Hoppa till sidans innehåll

Fortbildning ridlärare


Kompetensutvecklingskrav för utbildade Ridlärare I-IV
och tränare 
inom Svenska Islandshästförbundet

”Enligt beslut från FEIF Education ska alla tränare/instruktörer som listas på FEIF Trainer Matrix uppfylla ett regelbundet obligatoriskt CPD-system.

Systemet syftar till att upprätthålla och säkerställa en likvärdig, uppdaterad och jämförbar kvalitetsstandard för att följa huvudmålen för FEIF hästträning, instruktioner, undervisning, hästvälfärd och enhetliga regler.

Varje tränare/instruktör är ensam ansvarig för registrering och vidareutbildningskurser, som vanligtvis hålls på respektive nationella språk i de enskilda länderna.
Tränaren/instruktören är också ansvarig för att förtydliga godkännandet genom sitt egen nationella, licensutfärdande förbund. Kraven för godkända CPD-seminarier är inom FEIF är följande: Officiellt seminarium tillkännagivet, organiserat och/eller accepterat som officiellt CPD-seminarium av den nationella FEIF-medlemsföreningen eller FEIF:s utbildningsdirektör.
Minimikrav: ett tvådagarsseminarium under licensperioden (inom tre år) eller minst 16 seminarieenheter på 45 minuter inom tre år för att behålla tränarlicensen.
Detta krävs för alla nivåer I-IV på FEIF-tränare Matrix.
Nationella FEIF-medlemsföreningar är ansvariga för sina tränare och deras listor. Utgångna licenser måste tas bort från tränarlistor som skickas till FEIF-kontoret för publicering” [1].

CPD inom Svenska Islandshästförbundet

SIF Utbildning har 2021-10-11 beslutat att från och med 2022-01-01 ska alla godkända Ridlärare I-IV och tränare inom SIF delta i någon form av fortbildning för att behålla sin licens och stå med på SIFs lista för godkända ridlärare/tränare.
Fortbildning som ger CPD är kurser, seminarier och utbildningar som anordnas av FEIF, SIF, hästrelaterade föreläsningar vid SLU eller av andra relevanta etablerade aktörer inom hästbranschen. Som godkänd fortbildning räknas även kompetensutveckling inom områden som kan relateras till ridlärare/tränare professionen t ex inom pedagogik, ledarskapsutveckling och humanträning/hälsa samt hästhälsa.

SIF rekommenderar Ridlärare I-IV och tränare att utöver FEIFs krav på CPD, årligen kontinuerligt delta i relevant kompetensutveckling inom professionen och relevanta angränsande kunskapsområden. De som under 2022 inte uppfyller de nya kompetenskraven från FEIF och SIF kommer att tas bort från listan över godkända Ridlärare I-IV/tränare med start från 2023-01-01.

Dokumentation av CPD inom SIF

SIFs kansli sammanställer och ansvarar för en komplett SIF-sammanställning av godkända ridlärare/tränare med uppdaterad CPD-information. SIFs kansli ansvarar för att uppdaterad information skickas till FEIF.

Den enskilde ridläraren/tränaren ansvarar för att skicka in underlag som styrker att hen har deltagit i fortbildning. Dokumentet ska innehålla namn på den som deltagit, namn på föreläsning/föreläsaren, datum och plats samt URL till event eller beskrivning av innehållet.
Den enskilde ridläraren/tränaren ansvarar för att kontrollera att det står rätt information på SIFs och FEIFs webbsida och att meddela SIF kansli eventuella ändringar.
Beslut fattat av SIF Utbildning 2021-10-11


[1] Översatt från FEIF informationssida https://www.feif.org/education-dept/cpd-seminars/ Hämtad 2021-10-11

Uppdaterad: 05 MAR 2017 18:50 Skribent: Lisa Teverud

 

  

 

xxx Postadress:
Svenska Islandshästförbundet
Ridsportens hus
734 94 Strömsholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info