Hoppa till sidans innehåll

Förbundsåret


Viktiga datum samt föreningsinformation

Medlemsmöte/höstmöte och motioner 

Varje medlem och lokalförening kan ställa förslag (motioner) till riksårsmötet.

Vi rekommenderar därför att föreningarna håller ett medlemsmöte före årsskiftet för att behandla eventuella förslag (motioner). Det är viktigt att en dagordning finns i kallelsen till ett sådant möte.

Förslag (motioner) från lokalföreningar ska vara undertecknade av föreningens ordförande. Motioner från enskilda medlemmar ska vara undertecknade av den eller de medlemmar som står bakom motionen.

Förslag (motioner) ska vara SIFs kansli tillhanda senast den 15 januari.
De undertecknade förslagen (motionerna) sänds per post eller scannat. Undertecknade motioner som scannats till pdf-format kan bifogas ett e-postmeddelande.  

Verksamhetsår/Årsmöte
Verksamhetsåret för lokalföreningar är detsamma som kalenderår, 1 januari – 31 december. När lokalföreningarna senast ska ha genomfört sitt årsmöte är inte längre reglerat i stadgarna. Datum för Riksårsmötet 2019 är den 30 mars. Föreningarna rekommenderas därför att genomföra sitt årsmöte senast i februari månad.   

Ordförande och kassör
Direkt efter lokalföreningens årsmöte är det viktigt att ni uppdaterar uppgifter om ordförande, kassör och ev registeransvarig i nya medlemsregistret på Idrott Online, meddela även SIFs kansli så att vi kan ändra uppgifterna i tidningen Islandshästen och på hemsidan.   

Val av ombud till riksårsmötet
Varje förening får i början av januari kontrollera antalet medlemmar för att utifrån detta beräkna antalet röstberättigade ombud, (ordinarie respektive suppleanter), som föreningen får representeras av vid riksårsmötet. Varje lokalförening har ett ombud och en suppleant per det första 50-talet medlemmar och därefter ett ombud och en suppleant per påbörjat 50-tal medlemmar.
Lokalföreningens årsmöte kan helt fritt välja vilka medlemmar (dock endast huvudmedlemmar) som ska representera föreningen på riksårsmötet. Det behöver inte vara personer ur styrelsen.

VIKTIGA DATUM

Före årsskiftet
Lokalföreningarna har medlemsmöte för att behandla motioner till årsmöte och riksårsmöte. 

15 januari
Förslag (motioner) till riksårsmötet ska vara kansliet tillhanda.

Januari/februari
Lokalföreningarna har årsmöte. Utöver ordinarie ärenden bör handlingarna för riksårsmötet diskuteras så att ombuden har kännedom om medlemmarnas ställningstagande i olika frågor. Kom ihåg att uppdatera medlemsregistret och informera kansliet om ev ny ordförande och kassör. 

30 dagar innan Riksårsmötet skickas kallelse och årsmöteshandlingar till ordförande i lokalföreningarna som ombesörjer att de valda ombuden får handlingarna.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga på SIFs hemsida.

På utsatt datum för innestående år
Föreningarna informerar SIFs kansli om vilka ombud som valts till riksårsmötet. 

April
Riksårsmöte. Alla medlemmar är välkomna, men endast lokalföreningarnas valda ombud har rösträtt. Obligatorisk föranmälan om deltagande till kansliet, This is a mailto link

Med vänlig hälsning,
SIFs kansli

Uppdaterad: 14 MAR 2018 11:03 Skribent: Mari Norberg
E-post: Adressen Gömd
x

 

  

 

xxx Foto_höstmötePostadress:
Svenska Islandshästförbundet
Alsnögatan 11
116 42 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info