Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Försäkringar

SIFs försäkringar för medlemmar 2023

Genom att vara medlem i någon av SIFs lokalföreningar har du tillgång till vår olycksfall- och ansvarsförsäkring så snart du befinner dig på en aktivitet som arrangerats av SIF lokalförening, distrikt eller förbund.

Kollektiv olycksfallsförsäkring.

 • Gäller alla medlemmar i SIF som deltar i arrangerad aktivitet genom förening, distrikt eller förbund, samt resor till och från arrangemanget, om arrangemanget genomförs i Sverige
 • Gäller även för landslagmedlemmar på officiella landslagsuppdrag utomlands
 • Ex på arrangemang där försäkringen gäller för medlemmar är tävling, tur, lektion, kurs, hajk osv
 • Om SIF (förening, distrikt, förbund) inte är arrangör gäller inte denna olycksfallsförsäkring, dvs gäller ej arrangemang i företags eller privat regi
 • Försäkringen omfattar plötslig yttre händelse och täcker behandling och läkning, tandskador, kläder och glasögon, övriga merkostnader, invaliditet, stöd i kris och dödsfall

Skadeanmälan

För att göra en skadeanmälan, mejla svenska@icelandichorse.se så skickar vi ut en blankett.

Ansvarsförsäkring

 • Gäller för tillfälliga arrangemang i egen regi för SIF förening, distrikt eller förbund.
 • Ansvarsförsäkringen gäller person- eller egendomsskada för icke medlemmar engagerade i arrangemanget samt för tredje part under ett arrangemang.
 • Om någon håller SIF-arrangör skyldig för skada på sig eller egendom under ett arrangemang, är arrangören försäkrad mot skadeståndsanspråk.
 • Ex på tillfälliga arrangemang där försäkringen gäller; Tävling, tur, lektion, kurs, hajk osv.
 • Om SIF (förening, distrikt, förbund) inte är arrangör gäller inte denna ansvarsförsäkring, dvs gäller ej arrangemang i företags- och privat regi.

För att göra en skadeanmälan för Ansvarsskada, mejla svenska@icelandichorse.se.

Övrigt

 • Förbundets företagsförsäkring täcker egendom, ansvar styrelse, rättsskydd, och förmögenhetsbrott
 • Kollektiv olycksfallsförsäkring anställda

Vi rekommenderar att föreningar ser över sitt övriga försäkringsskydd för t.ex. egendom och övrigt utöver det som nu finns kollektivt enligt ovan.

Vi rekommenderar att enskilda medlemmar ser över sitt personliga försäkringsskydd, både allmänt och speciellt för de sammanhang där förbundets kollektiva försäkring inte täcker.

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2023-07-03

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se