Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Hästhållning

Svenska Islandshästförbundet verkar i alla avseenden för en god hästhållning med fokus på att såväl hästens fysiska som mentala behov tillgodoses. Att ha ansvaret för en häst är roligt, men förpliktigar också till att se till att hästen mår bra.

För att du och din islandshäst ska få en trevlig tid tillsammans så har vi här samlat några råd och tips om vad man som hästansvarig bör tänka på. Många ridskolor och lokala islandshästföreningar erbjuder också kurser eller informationskvällar om hästhållning. Även SIF erbjuder en grundkurs i hästkunskap som du hittar under ”utbildning”. På Jordbruksverkets hemsida kan du också läsa om lagar och regler, www.sjv.se Länk till annan webbplats.

Hästens fysiska miljö
Boxstorlek anpassad till hästens storlek, för islandshäst (räknas i detta sammanhang som C-ponny) är det minst 2,10 x 2,85 meter och minst 2,20 meter högt i tak. Om du inte har stallplats så måste hästen enligt lag ha tillgång till en torr liggplats i utestall under vinterhalvåret.

God ventilation i stallet är en förutsättning för att undvika hosta och annan luftvägsirritation hos hästen. Se också till att hö och halm inte dammar för mycket. Kasta ner hö och halm från skullen då stallet är tomt på hästar. Om du måste sopa stallgången när det står hästar inne så vattna först så undviker du att det dammar.

Håll god ordning på redskapen så att hästen inte trampar på dem eller riskerar att skadas på dem. Se till att det inte finns utstickande föremål som kan skada häst eller människor. Försäkra dig också om att det i boxarnas nederkant inte får finns så stor springa att hästen kan få ut ett ben eller en hov under kanten.

Inhägnad
Hagarna ska vara stora och omväxlande. Bäst är naturbetesmarker med gräs och örter och en varierande natur med öppen mark och träd. Hästen är en gräsätande varelse och mår bäst när den får ströva fritt och beta större delen av dygnets timmar. Även vintertid vill den leta föda och tuggar gärna på gammalt gräs, rötter och kvistar. Vid fodring i hagarna är det en fördel att göra det på flera omväxlande ställen så att hästarna får ett naturligt skäl att ströva över ytorna.

Elstängsel till hagarna. Alla varianter av taggtrådstängsel är förbjudna för hästhagar. Se till att det inte finns gammal taggtråd, eller annat skräp, kvar i hagen. På sommaren behöver hästen skydd mot insekter, antingen genom att hagen ligger så att det blåser, att det finns utestall som hästen kan gå in i och/eller att du ställer in hästen i stallet under de tider på dygnet då insekterna är som ettrigast. Se till att hästen alltid har tillgång till friskt vatten och en saltsten, både i hagen och i stallet.

Hästens psykiska välbefinnande
Det viktigaste för en häst är att den har sällskap av en eller flera hästar. Ingenting kan ersätta den sociala tryggheten – att vara i en flock. En flock hästar som får gå i stora hagar med varierande natur får omväxling och stimulans och blir också harmoniska

En bild

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se