Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

ANDT-Policy

SIFs ANDT-policy
Alkohol, Narkotika, Droger och Tobak

Bruk av alkohol och andra berusningsmedel är inte förenligt med idrottsutövande, träning, tävling eller hantering av häst.

SIF ställer sig bakom Riksidrottsförbundet (RF) och samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt senarelägga ungdomarnas alkoholdebut. Utgångspunkten måste vara att idrotten ska utgöra en trygg miljö ur alkohol och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta ställer också krav på våra ledare, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Inom islandshästvärlden sker mycket av våra aktiviteter gemensamt för barn, ungdomar och vuxna. Vi har därför extra stort ansvar att som vuxna föregå med gott exempel för våra barn och ungdomar.

Inom Svenska Islandshästförbundet råder/gäller följande:

  • Nolltolerans för alkohol medan tävlingarna pågår under dagen för domare och funktionärer och för deltagare som inte tävlat färdigt för dagen.

  • Inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

  • Vi dricker inte alkohol iklädda landslags-/funktionärskläder eller kläder med förbundets logga.

  • Att det inte ska förekomma någon marknadsföring/sponsring eller åtaganden som kan förknippas med alkoholdrycker eller drycker som kan förväxlas med alkoholdrycker.

  • Att i det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har arrangerande förening/förbund ett särskilt stort ansvar för att gällande lagstiftningar följs, att ordningskravet beaktas, att överkonsumtion förhindras och att ingen alkohol kommer minderåriga till del

  • I övrigt gäller måttlighet kring alkoholkonsumtion.

  • Nolltolerans mot narkotika.

  • Att tobak inte ska förekomma i samband med barn- och ungdomsverksamhet.

Svensk idrott vill ha tobaksfria idrottsmiljöer:

  • Rökfri arbetsmiljö - varken aktiva, publik eller andra funktionärer ska mot sin vilja behöva utsättas för passiv rökning på våra tävlingar och vi ska föregå med gott exempel för barn och ungdomar. Funktionärer och domare som vill röka bör därför göra detta på undanskymd och ur säkerhetssynpunkt säker plats under tävlingar. Rökförbud gäller i stallar. Föreningarna uppmanas också att aktivt arbeta för rökfria läktare/publikplatser och anvisa publiken var de kan röka.

  • Att doping inte ska förekomma. Regler för doping och otillåten medicinering av häst och ryttare omfattar alla föreningsmedlemmar inom SIF och alla som deltar i en tävling. Doping av häst är förbjudet enligt svensk djurskyddslagstiftning och inga hästar ska behöva utsättas för detta. Alla idrottsutövare har en självklar rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Konsekvenserna vid avvikelse från denna policy hanteras av berörd sektion. SIFs styrelse är ett stöd för sektionerna i dessa frågor.

Alkoholdrycker = spritdrycker, vin, starköl och öl (dryck starkare än lättöl).

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583