Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

SIFs uppförandekod

Svenska Islandshästförbundet följer den uppförandekod
(Code of Ethics and Code of Conduct) som gäller inom FEIF.

Alla personer i förbundet och företrädare för förbundet (ryttare, domare, arrangörer, andra funktionärer och samarbetsorganisationer) involverade i islandshästtävlingar och andra islandshästarrangemang förbinder sig till rättvist, kamratligt och sportsmannamässigt uppförande mot varandra. Ryttare och hästskötare har ett korrekt beteende mot hästen. Det tas för givet att de internationella och svenska reglerna för motverkande av grymhet mot djur respekteras och följs vid alla tillfällen utan undantag (fri översättning).

Respekt för hästen

SIF, våra medlemmar och medlemsföreningar sätter hästens välbefinnande först.

Ridsporten är den enda sport som utförs av två atleter tillsammans, häst och människa. Det är det framgångsrika samarbetet mellan dessa två som gör vår sport så unik. Ett samarbete bygger på ömsesidigt förtroende och respekt mellan häst och människa.
Som medarbetare eller företrädare för SIF, i styrelser, sektioner, utskott, landslag, som tränare, domare, funktionär, arrangör och liknande,

  • Är det min skyldighet att känna till SIFs och FEIFs stadgar, reglementen, styrande principer och policys.
  • Bemöter jag andra med respekt och värdighet, för att på så vis bidra till att skapa ett klimat av tillit, förtroende och respekt för organisationen, dess företrädare och medlemmar. Detta gäller även på sociala media.
  • Bidrar jag aktivt till att motverka ryktesspridningar och personliga angrepp, även i sociala media
  • Jag gör allt jag kan för att undvika att försätta mig i situationer där jag är eller kan uppfattas som jävig i ett beslut.
  • Tar jag aktivt ställning mot sexuella trakasserier och sexuellt utnyttjande.
  • Är jag aktsam vid nyttjandet av SIFs resurser, ekonomiskt-, mänskligt- och förtroendekapital.

Alla som jobbar med uppdrag med barn och ungdomar i förbundet ska vara beredda att på begäran lämna utdrag ur belastningsregister.

Foto: Theresia Sandahl

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2022-12-30

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se