Hoppa till sidans innehåll

UTTAGNINGSKRITERIER


Uttagningskriterier för svenska landslaget 2022, landslagsgrupp och NM-laget.

Uttagning för svenska landslagsgruppen och NM-laget organiseras och utförs av en uttagningskommitté, UK. UK utses av landslagsledningen och godkänns av förbundsstyrelsen. UK-medlemmar besitter stor kunskap om sporten och är väl informerade och förtrogna med aktuella ryttare.
UK har tagit del av dokumentation och undertecknar avtal att verka för att opartiska, rättvisa och sportmannamässiga beslut fattas i samband med landslagsuttagningar, samt har inkommit med utdrag ur belastningsregistret. UK tävlar inte själva och bör inte ha andra arbetsuppgifter under landslagsgrundande observationstävlingar, Nivå 1.

Landslagsgruppen är det svenska landslaget och verkar på årsbasis. Att vara del av landslaget innebär inte att man automatiskt har en plats i NM-laget. NM-laget är det lag som blir utvalt att tävla på NM.

Uttagning till landslagsgruppen och till NM-laget baseras på resultat uppnådda på Nivå 1-tävlingar samt Svenska Mästerskapen (2+1), dessa tävlingar bevakas på plats av UK.
För 2022 gäller att deltagande på två st Nivå 1-tävling i elitklass och SM är obligatoriskt och ett krav för att bli uttagen. Ekipaget måste ha genomfört minst en hel tävling, dvs både uttagning och final. Flera genomförda finaler är meriterande. Övriga WR-tävlingars resultat, som inte bevakas på plats av UK, ansvarar ryttaren själv för att rapportera in till UK.

För Gæðingakeppni gäller att deltagande på två st Nivå 1 är obligatoriskt och ett krav för att bli uttagen. Övriga gæðingakeppni-tävlingar kommer inte att kunna tillgodoräknas.
Från och med 2023 kommer även svenska mästerskapen i gæðingakeppni att vara meriterande till landslagsuttagning.

För att bli uttagen till svenska landslagsgruppen och till NM-laget måste man vara folkbokförd i Sverige samt följa FEIFs ”Code of Etics and Code of Conduct” ( R&R, G1). Microsoft Word - General2021_final (feiffengur.com).

Vid uttagning beaktas eventuella varningar och disciplinära åtgärder, även utdrag ur belastningsregistret kommer att erfordras.

Målsättningen är att ta ut ett konkurrensmässigt lag med många medaljchanser. Ekipagets resultat kommer att värderas gentemot andra ekipage i Sverige och utomlands. En trolig medalj och finalplats ger företräde till en landslagsplats.
Detta innebär att landslagsplatserna inte kommer att fördelas lika mellan de olika sportgrenarna. UK kan även ta ut personliga reservhästar till ryttare med fler än en häst. Ekipage som inte ingår i den nuvarande landslagsgruppen kommer att kunna bli uttagna till NM-laget men medlemmar ur den nuvarande landslagsgruppen som presterar likvärdiga resultat har företräde till plats i NM-laget.

Personliga egenskaper såsom att vara en god förebild och representant för sporten, Svenska Islandshästförbundet, god ridning och sportsligt uppförande på och utanför banan är viktiga. Även förutsättningar att delta i lagets verksamhet och främja god laganda, kommer att vägas in i uttagningen.

För att kunna bli aktuell och ta en plats i NM-laget måste landslagsveterinären ha kontrollerat hästens vaccinationsintyg. Information om hästens hälsostatus är fördelaktig, se separat information från landslagsveterinären angående hälsokontroll. ”VETERINÄR DOKUMENT”.

Ryttare skall också ha genomfört e-utbildningen 'Ren Vinnare',
Läs mer HÄR:

UK offentliggör de aktuella ekipage till NM-laget efter SM, senast 3 veckor innan avresa till mästerskapet.
Under hösten 2022 kan UK välja att göra ändringar i landslagsgruppen, dvs både ta in och avskilja ekipage. Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Målsättning är att uttagningar till landslaget 2022 kommer att kunna ske i enlighet med denna beskrivning. Vid extrema fall och oförutsedda händelser kan dock uttagningskriterierna undantas efter noga övervägande av landslagsledning och UK. Om uttagningsmeriterande tävlingar inte kommer att kunna genomföras enligt plan har UK därför, med förbundsstyrelsens stöd, både rättigheter och skyldigheter att i händelse av t ex inställda uttagningstävlingar, hitta alternativa sätt att bedöma vilka svenska ekipage som är bäst lämpade att representera Sverige vid årets mästerskap. I händelse att alternativ uttagningsmetod måste aktualiseras, ska densamma i förväg godkännas av förbundsstyrelsen liksom även det slutgiltiga förslaget på deltagare i årets landslag. 

Antalet platser till NM är:

Sport

Senior: 14
YR: 8
Junior: 3

Reserver kan komma att utses.

Gæðingakeppni

GDA: 4
GDB: 4
GDY (A+B): 4
GDT: 4

Reserver kan komma att utses.

Tävlingskalender

Sundabakki, www.sporti.dk
Romme, www.rommeis.se
Eskilstuna, www.eidfaxi.se
Norrköping, www.dyggur.se
SM, Sport SM

Vid frågor kontakta

Sissel Holmén, This is a mailto link
Landslagsledare Svenska Islandshästlandslaget 

Uppdaterad: 04 APR 2018 09:15

Landslagets sponsorerxxx

xxx