Hoppa till sidans innehåll

Att arrangera en officiell tävling som företag eller juridisk person


 1. Skaffa ett ordentligt försäkringsskydd.  Minimikravet är en Ansvarsförsäkring. Försäkringsskyddet kan också kompletteras med en Olycksfallsförsäkring för Ryttare och Funktionärer. Olycksfallsförsäkringen kan man naturligtvis utöka till publik också om man vill stå för det.
  Ansvarsförsäkringen täcker eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot arrangören. Det måste finnas ett vållande för att man ska kunna betala på denna försäkring. En olycksfallsförsäkring kan lämna ersättning till den drabbade även om arrangören inte är vållande till skadan.
  Värt att tänka på är att det kan finnas tillfällen då arrangören är vållande till skada som inte är ett olycksfall, därav kravet på att ha en ansvarsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen kan således inte ersätta ansvarsförsäkringen. Det är också viktigt att lägga in en tydlig information till ryttarna, lämpligen i ryttarbrevet, att de själva ansvarar för sina olycksfallsförsäkringar! (Denna privata enskilda försäkring är välbehövlig även för all annan ridning utanför SIF arrangemang.)

 2. Svenska Islandshästförbundet inför fr o m 2022 en tävlingsarrangörslicens för privata arrangörer av tävlingar, oavsett nivå.

  Privatarrangerade tävlingar                       

  Årslicens, oavsett nivå                             7000 kr/år

  Avgiften utgör en engångsavgift, baserad på antalet medlemmar som löser tävlingslicens. I genomsnitt bidrar landets föreningar med 30 tävlande medlemmar/förening, baserat på antalet lösta unika licenser 2019. Dessa medlemmar bidrar med en medlemsavgift på 400 kr/medlem till SIF. Halva summan antas gå till TS, tävlingsverksamhet och administration i samband med tävling.

  En privat arrangör förväntas bidra med motsvarande summa plus den extra administration det medför för kansliet med privata arrangörer.

  För mindre arrangörer, som arrangerar få och små tävlingar på låg nivå, kan en engångslicens erbjudas.

  Privatarrangerade tävlingar, kostnad för engångslicens

  Nivå 1 7 000 kr
  Nivå 2 4 000 kr
  Nivå 3, 4 samt samt inofficiella tävlingar där
  Sportfengur och IndTA utnyttjas

  1 000 kr

  xxx

 3. Fyll i och underteckna 'Avtal tävling privat arrangör' och skicka, tillsammans med Försäkringsbrev (kopia) och 'Anm tävling privat arrangör' till SIFs med mail:
  This is a mailto link

 4. Avtal och försäkringar granskas av SIFs kansli. När de är godkända översänds dessa handlingar till Respektive Tävlingssektionen (TS) för slutgiltigt beslut som meddelar kansliet sitt beslut.

 5. Efter skriftligt godkännande från kansliet till arrangören, kan Propositioner läggas ut och tävlingsanmälningar börja tas in. Kansliet fakturerar arrangören för vald licens.
Uppdaterad: 16 OKT 2019 11:09 Skribent: Lisa Teverud
x

 

  

 

xxx Postadress:
Svenska Islandshästförbundet
Alsnögatan 11
116 42 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info