Hoppa till sidans innehåll

Information från TS


2021-05-01

FÖRLÄNGDA 12- & 24-MÅNADERSKVAL

TS har beslutat att kvalritter från SM 2019 (och då SM 2020 skulle varit) kommer räknas som 24, respektive 12 månaderskval, även om anmälningstiden till årets (framflyttade) SM i år ligger senare. Det innebär att 24 månadersperioden börjar 21 juni 2019 och 12 månadersperioden börjar 21 juni 2020.

2021-05-01

TÄVLING FÖR UNGA FÖDDA 2002 ELLER SENARE

Efter Folkhälsomyndighetens besked att det blir möjligt för barn och unga födda 2002 och senare att tävla i sin idrott igen öppnar vi för enstaka tävlingar för de yngre, som får delta vid en tävlingsdag utomhus per vecka i eget och närmast angränsande distrikt.
Detta besked påverkar inte tidigare taget beslut om tävling för yrkesverksamma/elitklassificerade. Det gäller tills vidare eller till nya besked kommer från myndigheterna.
Folkhälsomyndigheten är tydlig med ”att för individuella idrotter kan barn och unga födda 2002 eller senare delta i maximalt en match eller tävling omfattande en tävlingsdag per utövare och vecka och att matchen eller tävlingen genomförs lokalt eller annars med ett begränsat resande”.
För oss betyder det att ryttare födda 2002 eller senare kan delta i tävling en dag i veckan. Det gäller oavsett om arrangören anordnar tävling över flera dagar. Under tävlingsdagen kan ryttare göra flera starter enligt TR. Det är upp till arrangören att erbjuda grenar för de yngre under en och samma dag. Det finns inga begränsningar vad gäller nivå på tävling, men tävlingen ska äga rum lokalt. Det betyder att ryttare kan delta i tävling i eget eller närmast angränsande distrikt. Tävlingen ska också hållas utomhus.
Var uppmärksam på att Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer ska följas vid tävling. Var också uppmärksam på att beroende på smittläget kan skarpare regionala smittskyddsrekommendationer finnas. De styr vad som gäller på regional och kommunal nivå.

KVAL TILL SM 2020

Vi jobbar vidare för att kunna genomföra ett SM i år och att kvaltävlingarna ska kunna komma igång någon gång i juni/juli. Det bygger självklart på att smittläget är förbättrat och att restriktionerna lättat.

Många är redan kvalade och klara till SM, men för de med nya hästar, eller som inte har något kval med sig sedan tidigare, kan det bli tight att hinna få till två kval i år. Därför har TS beslutat att det räcker med ett kval till SM 2020 – både rörande GK och sport. Kvalet ska vara uppnått under tiden från och med 2019 års SM fram tills anmälningstidens utgång till 2020 års SM. Kvalgränserna är oförändrade.


Information från SIFs Tävlingssektion 13 mars, 2020

STARK AVRÅDAN FRÅN ATT GENOMFÖRA TÄVLINGAR UNDER MARS MÅNAD!

Regeringen har efter förslag från Folkhälsomyndigheten beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer förbjuds. Förbudet gäller hela landet och tills vidare.
Regeringsbeslutet innebär att det från och med torsdagen den 12 mars och tills vidare i hela Sverige blir förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. Större idrottsevenemang, konserter, mässor och liknande kommer alltså inte få arrangeras. Beslutet kommer att påverka idrottsrörelsen i sin helhet.
Med tanke på det rådande smittläget avråder Svenska Islandshästförbundets Tävlingssektion från alla tävlingsarrangemang under mars månad - oavsett antal deltagande. Det är mycket som står på spel. Om alla tar ansvar och förhindrar fortsatt smitta, hoppas vi att kommande utomhussäsong efter 31/3 ska kunna genomföras som planerat. Vi återkommer med besked om detta.

 

Nya vaccinationsregler från 2020-01-01

SIF kommer att införa nya vaccinationsregler för tävling från och med 1 januari 2020. Dessa kommer i första hand beröra hästar som får sin första grundvaccination och/eller de som grundvaccineras om från och med 2020.

En viktig förändring gäller alla tävlande hästar:
Från och med nästa år får det aldrig gå mer än 365 dagar mellan påfyllningarna, oavsett vilken nivå man tävlar på.

Varför ändras reglerna?

Vi följer redan FEIs internationella vaccinationsregler vad gäller WR-tävlingar och SM. Många av våra islandshästar tävlar, eller vill kunna tävla någon gång på WR-anslutna tävlingar och en korrekt grundvaccination från början underlättar detta. Andra FEIF-länder följer även de FEIs regler.
Alla hästar som grundvaccineras (ny- eller om-) från och med 2020-01-01 skall vaccineras i enlighet med FEIs regler för att ha en giltig grundvaccination inför officiella tävlingar.

Vad får jag tävla, med vilken vaccination?

En giltig FEI-vaccination (två grundsprutor + en booster inom sju månader efter andra sprutan) ger behörighet till att tävla på alla nivåer.
Hästen är startklar efter de två första sprutorna i grundvaccinationen. Årlig omvaccination krävs (max 365 dagar), men senaste sprutan får aldrig vara äldre än sex månader + 21 dagar vid tävlingsstart.
Detta är ingen skillnad mot idag.

En häst som är grundvaccinerad enligt tidigare system (två sprutor) innan 2020-01-01 har behörighet att tävla på tävlingar som inte är WR anslutna, Nivå 2-4, om senaste vaccinationen är högst 365 dagar gammal.

Årlig omvaccination krävs, oavsett tävlingsnivå, och det inte gå mer än 365 dagar mellan sprutorna från och med 2020. Omvaccinationer gjorda innan 2020 får ha max 365+21 dagar emellan sig. Om vaccinationskedjan bryts (dvs att det går mer än 365 dagar mellan påfyllningarna) måste hästen gruundvaccineras om enligt FEIs regler med två+en grundsprutor.

För vaccinationskedjan krävs alltså enbart en vaccination/år. Däremot tillkommer kravet för de som tävlar WR och SM att senaste vaccinationen inte får vara äldre än sex månader + 21 dagar (ingen förändring mot dagens regler).

Hur ska jag tänka?

Det låter alltid krångligt när man läser om nya regler. Men det är inte så krångligt och förändringarna är inte så dramatiska.
Om du ska grundvaccinera en häst från och med 2020, behöver den tre grundsprutor (mot dagens två), årlig omvaccination inom 365 dagar och vill du tävla WR eller SM så kontrollera att senaste vaccinationen är högst sex månader+21 dagar vid tävlingens start.
Om din häst redan är grundvaccinerad med två sprutor och du inte tänker tävla WR eller SM räcker det att du från och med 2020 återvaccinerar med högst 365 dagars mellanrum för att du ska få starta.


Nyheter från TS 20191007

KVALGRÄNSER TILL SM 2020

Både Sport och Gæðingakeppni har utvecklats starkt och resultaten blir allt bättre, i alla åldersklasser. Vi kan med dagens resurser inte anordna större SM, varken Sport eller GK, än årets evenemang och det har vi att förhålla oss till.

24-månaderskvalet (se nedan) kommer lätta upp det för de ekipage som redan är inne i kvalandet, även om det fortfarande krävs en tvåkvalsinsats för nya ekipage.
Det är enbart uppnådd kvalgräns som gäller (inte snittpoäng) för 2020.

Kvalgränserna för sport-SM 2020

Kvalgränserna är satta utifrån ett SM med något färre Juniorer och barn, till fördel för Seniorer och YR. Många seniorer och young riders har ett eller två kval med sig redan in i det nya systemet, vilket gör att vi räknar med att det kommer att bli fler deltagare från dessa grupper jämfört med SM 2019.

KVALGRÄNSER


 

Nytt kvalsystem för SM 2020 och framåt

Ett beslut om nytt kvalsystem som kommer gälla från och med nu är fattat av SIFs styrelse, baserat på det förslag TS lagt.

Du behöver ha ett grundkval, bestående av två kval - uppnådda inom en 24-månadersperiod, varav ett är nyare än tolv månader, räknat från sista anmälningsdatum till SM.
Resultaten ska erhållits på lägst Nivå 2-tävling (Sport), eller på en tävling med motsvarande domarstatus om man erhållit dem utomlands (undantaget tidsgrenarna i pass, se nedan). För Gæðingakeppni gäller att kvalen skall uppnås på officiell tävling.

När du har ditt grundkval räcker det att kvala en gång om året för att vara klar för nästkommande SM, under förutsättning att resultaten är över gällande kvalgräns.  Även SM-resultaten tillgodoräknas, vilket innebär att man blir direktkvalad till kommande SM om man når upp till kommande års kvalgräns på SM.
Många är alltså redan nu kvalade och klara till SM 2020, exakt vilka det är vet vi när vi spikat kvalgränserna.

Från och med 2021 kommer ett av de två sportkvalen behöva vara från en WR-tävling. Undantaget är tidsgrenarna i pass (P1, P2, P3), där det räcker att kvala från två icke WR-anslutna tävlingar, med lägst Nivå 4-status.


För Sport-SM 2020 gäller alltså att:

 • minst ett kvalresultat måste vara uppnått mellan 2019-06-20 och 2020-06-20

och

 • max ett kvalresultat mellan 2018-06-20 och 2020-06-20


För GK-SM-2020 gäller att:

 • minst ett kvalresultat måste vara uppnått mellan 2019-08-20 och 2020-08-20

och

 • max ett kvalresultat mellan 2018-08-20 och 2020-08-20

 

Ambitionen är att detta kvalsystem nu ska ligga fast under överskådlig tid och att det är kvalgränser och eventuellt grenar som kan förändras från år till år.

Islandshästsporten ska vara för alla och vi har en geografisk utmaning med vårt långa land. TS kommer att starta en glesbygdsgrupp som ska se över hur vi på ett bra sätt kan stödja de regioner som har svårt att få ryttarunderlag till sina kvaltävlingar och som kämpar med långa avstånd. Bland annat kommer vi titta på möjligheten till någon form av ekonomiskt bidrag för att anordna kvalgrundande tävlingar. Ett sådant bidrag behöver dock finansieras, så vi har en del arbete framför oss innan vi kan presentera ett färdigt förslag.


 

Tävlingssäsongen 2019

Nyheter från TS 20190213

Tävlingssektionens ordförande Rebecca Holmström har meddelat SIFs styrelse att hon lämnar sitt uppdrag som ordförande för sektionen av hälso- och personliga skäl. Styrelsen har utsett Peter Stålhammar till ny ordförande för tävlingssektionen fr o m onsdagen den 13 februari 2019. Rebecca kommer fram till SIFs riksmöte den 30 mars 2019 inneha rollen som vice ordförande för sektionen för att på så sätt säkerställa en bra överlämning till Peter.

/SIFs Styrelse


Nyheter från TS 20190207

Datum och domartillsättning Nivå 1-tävlingar och SM-sport 2019:

23-26/5 Romme IS, Romme travbana, Borlänge
Åsa William
Peter Häggberg
Malin Elmgren
Hinrik Mar Jonson
Lise Brouer
Lisa Olovsson

30/5-2/6 Vestur, Säve banan, Göteborg
Åsa William
Pia Andreasson
Nicolai Thye
Kristinn Bjarni Thorvaldsson
Nina Wahlström
J
ohannes Larsson

13-16/6  Backome Islandshästar, Falkenberg
Rune Svendsen
Pia Andreasson
Anna Andersen
Florian Schneider
Alex Dennenmann

Sport-SM Norrköping 2-7 juli
Hinrik Mar Jonson
Olafur Arnasson
Oliver Kubinger
Frauke Walter
Pia Andreasson
Åsa William
Peter Häggberg

x
Nyheter Gæðingakeppni till 2019

GDYA-flokk  (18-21år) 
Ekipagen visar valfritt tempo tölt, trav, skritt, galopp och pass i valfri ordning. Denna gren rids som GDA. Alla moment poängsätts enkelt. Ekipagen rider en och en. Hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Form och Vilja. Spö är ej tillåtet.

GDY B-flokk  (18-21år) (tidigare GDY)
Ekipagen visar kort tölt, ökad tölt, trav, skritt och galopp i valfri ordning. Alla moment poängsätts enkelt. Ekipagen rider en och en. Hela visningen tas i beaktning för poänggivning i Form och Vilja. Spö är ej tillåtet.

Vill du rida GK-SM så gäller nedanstående:
För att kvala till GK-SM i GDA, GDB, GDYA-flokk eller GDY B-flokk, GDT och GDK krävs att du tävlar på en Nivå 2 eller Nivå 3-tävling. För att få starta SM krävs att du har kvalat två gånger på två olika kvaltillfällen, varav GK-SM 2018 kan vara ett. Till GK-SM 2019 så gäller kvalpoängen i GDY för GDY B-flokk, i GDY A-flokk behöver du kvala två gånger innan GK-SM 2019.
För att kvala till Gæðinggatölt eller Gæðingapass skall du ha uppnått kvalpoängen 8,20 i någon av de ordinarie Gæðingagrenarna, du kan endast anmäla i en av grenarna med samma ekipage.

Svenska Mästerskapen kommer fr o m 2019 att arrangeras av Svenska Islandshästförbundet

SM kommer att genomföras i projektform där projektledaren utses av SIFs styrelse. Denne kommer sedan tillsammans med SIFs styrelse att utse övriga medlemmar till projektgruppen. Projektgruppen kommer att ha huvudansvaret för mästerskapen men också ta hjälp av de lokala föreningarna i landet.

Syftet med detta nya arbetssätt är att hålla en jämn kvalité och goda ekonomiska förutsättningar för de Svenska Mästerskapen, samt att alla förbundets medlemmar kan känna sig delaktiga.
Svenska Islandshästförbundet är uppdragsgivare för projektet. Projektgruppens uppgift är att genomföra och organisera de Svenska Mästerskapen enligt de riktlinjer och direktiv som ges från SIFs styrelse och Tävlingssektionen, TS inom SIF. Svenska Islandshästförbundet står som arrangör och hyr en lämplig anläggning av någon aktör i landet.

En viktig del är att alla medlemmar, oavsett förening, kan hjälpa till med förberedelser och genomförandet och kan ta del av de ekonomiska möjligheter som finns. Den vinst som projektet har som mål att generera skall delas mellan förbundet och de föreningar som bidragit med funktionärer.

Projektgrupp SM

 
Projektledare Lena Andersson Järmark / Michael Jansson
Representant SIFs styrelsexx Eva Husbom
Ekonomi Ingemar Tapper
Tävlingsledare Lena Andersson Järmark
Område  Michael Jansson
Sekretariat  Peter Stålhammar
Marknadsgata/Sponsring Linda Janke
Marknadsförening/PR Malin Fredriksson
Press  Karl-Roger Karlsson
Catering/Publik  Catrin Westgaard/Linda Sjöberg
Funktionärer  Bodil Lundgren/Monica Björsell

 

Kval till SM sport 2019
– underlag till TS beslut och konsekvenser om vi ändrar beslutet


Efter SM 2018 togs de så kallade 2-grenarna bort från SM. Detta på grund av den kritik som framfördes mot systemet. Man tyckte bland annat att det blev märkligt med två SM-segrare i de olika grenarna. Många tyckte också att SM blev ohanterligt stort och funktionärer och försäljare på marknadsgatan lämnade feedback. Marknadsgatan upplevde att ingen tid fanns för publiken att flanera runt och handla. Många framförde också önskemål om ett SM där svenska eliten gör upp om SM-titlarna.
Svensk islandshästsport har vuxit enormt de senaste åren. Inom andra idrotter i Sverige är det eliten som gör upp på SM. Något nytt måste tas fram. Därför tillsatte Svenska Islandshästförbundet en projektgrupp som ska ta fram ett långsiktigt förslag till hur SM ska utformas och arrangeras i Sverige de kommande åren.

SM-projektets vision är ett SM för eliten, där publiken ska kunna se det absolut bästa inom svensk islandshästsport. SM ska pågå tis-sön och ta emot cirka 230 deltagare. SM 2019 är planerat utifrån denna vision. Det finns en föreslagen budget och det finns ett rimligt tidsprogram framtaget.
SM-projektet presenterades på SIFs Höstmöte 2018.
Med SM-projektets vision om 230 deltagare har TS satt kvalgränser för SM 2019.

Hur har vi gått tillväga?
Med utgångspunkt från förra årets rankinglistor har TS satt kvalgränser i de olika grenarna och klasserna. Målet är att ca 25 deltagare ska klara kvalgränserna i varje grenför då landar SM i sin helhet på cirka 230 deltagare. 
För att säkerställa att ekipagen också har en jämnhet i sina prestationer införde TS en regel om att man ska uppnå kvalpoängen två gånger. Resultatet på SM 2018 kan vara en gång, den andra ska man uppnå antingen under hösten 2018 eller under våren 2019. Detta presenterades på SIFs hemsida i september 2018 och på SIFs Höstmöte 2018. Redan nu ligger en lång rad kvaltävlingar ute i förbundets tävlingsdatabas, indTA.
Skulle antalet deltagare bli mindre än 230 kommer deltagare att erbjudas plats från en rankinglista, baserad på resultat från och med SM 2018 och framåt.

Konsekvenser
Just nu flödar kritiken mot TS kvalregler med två kvaltillfällen. Det finns olika skäl till kritiken. Några exempel sammanfattas här:

 • Det blir svårare att ta sig till SM med en ny häst. Ska man kvala två gånger kan det bli slitsamt för hästarna att hålla sig på topp under kvalperioden och ända fram till SM.
 • Systemet missgynnar dem som har långa resor till kvaltävlingar. Sverige är ett avlångt land och de flesta kvaltävlingarna arrangeras i södra Sverige.
 • SM ska vara en folk- och familjefest där så många som möjligt ska ha möjlighet att delta. Kvalgränsen ska vara rimlig att uppnå även för hobbyryttare med ambitioner.
 • Det är dyrt att kvala och därför bör man inte ha mer än ett kval.
 • Sverige har högre kvalgräns än andra länder.
 • Det blir extra svårt för passryttare att kvala två gånger, eftersom antalet kvaltävlingar för passgrenarna med startbox, P1 och P3, är begränsat.

Vad blir konsekvensen av att ta bort kravet på två kvaltillfällen?

 • Risken är stor att man måste höja kvalgränsen för att begränsa antalet deltagare till 230.
 • Framsynta ryttare har redan ridit och klarat sina bägge kval, i så fall i ”onödan”.
 • Förslaget att låta passryttare kvala på två tider samma passtävling ger svåröverskådliga konsekvenser, bl a måste då alla tider registreras och inrapporteras.

Vilka andra alternativ finns?

 • Kvalgräns och kvalregler ersätts med en rankinglista. Ryttarna får då leva i ovisshet om de kommer bjudas in till SM eller inte.
 • Kvalgränserna anpassas så att andelen ryttare som löst licens i de olika ålderskategorierna blir lika många. Det skulle betyda att kvalgränserna för barn, juniorer och YR måste justeras uppåt.


Framtiden

Det finns en hel rad olika förslag på hur man kan förändra både SM och kvalreglerna:

 • Kvalgänser som skulle kunna uppnås under en 24-månadersperiod.
 • Tillåtet att kvala på en snittpoängen från två kvaltillfällen.
 • Rankinglista används.
 • Ett övervägande om att separera senior- och ungdoms-SM.
 • Ungdomarnas kvalgränser höjs för att istället ta in fler seniorer.
 • Kval ska ske på tävling ansluten till Worldranking-systemet.

Slutsatser

Med nuvarande förslag anser TS att vi tillgodoser SM-projektets önskemål om antal startande. TS kvalregler garanterar också att de främsta ekipagen i Sverige kommer ha möjlighet att delta på SM.
Tas kravet bort på två kvaltillfällen kan det innebära att kvalgränserna måste höjas ytterligare, givet SM-gruppens vision. TS vill undvika att höja kvalgränserna nu när kvalsäsongen är igång.
SM-projektets upplägg för SM kommer inte att ändras inför SM 2019, det innebär att antalet deltagare på SM ligger fast.
I samverkan med förbundets medlemmar bör SM-gruppen och TS fortsätta att utveckla planerna och genomförandet av SM för islandshästar. Bättre kommunikation och information och tydliga kommunikationskanaler kan förbättra samarbetet med förbundets medlemmar.
Förbundets medlemmar bör vara medvetna om att man sällan når koncensus i sådana här frågor. Därtill finns alltför många tolkningar, egenintressen och uppfattning om vad som egentligen är problemet.
TS uppdrag är att stötta SM-gruppens långsiktiga vision för SM för islandshästar. TS kommer aldrig att kunna tillgodose alla enskilda personers önskemål och krav. Detta oavsett vilka som sitter i förbundets styrelse och sektioner.

Åtgärder

TS har beslutat att ändra kvalreglerna så att kvalpoäng kan uppnås som en genomsnittspoäng av de två högsta uppnådda poängen under säsongen från och med SM 2018 och fram till SM 2019. Det kommer att ge mindre press att prestera på topp varje tävling.
I mån av tid arrangerar SIF en 'Future class' i fyrgång och femgång under SM.
Tid, former och kvalpoäng för denna meddelas senare.

Mvh genom ordförande
Rebecca Holmström

Nyheter från TS 20190110

Svenska Islandshästförbundet har bildat en SM-grupp. Målet för TS och SM-gruppen är att jobba fram ett välarrangerat SM med cirka 230 ekipage från tisdag/onsdag till söndag där publiken kan se Sveriges elitekipage göra upp om SM-titlarna under lagom intensiva tävlingsdagar, mingel och allmän folkfest.

En analys av SM 2018 visar att risken för minskade intäkter till SM från sponsring och marknadsgata är stor. Intäkterna utifrån den utveckling som nu är, kommer bestå av enbart anmälningsavgifterna. Det ger inte ett ekonomiskt bärkraftigt SM och därför har TS, i samråd med SM-gruppen, beslutat om nya kvalregler i samtliga grenar till Sport-/Gæðinga-SM 2019.

Så kvalar du till SM 2019

Kvalgränserna har de senaste åren räknats efter rankningslistorna från året innan. Med i genomsnitt 25 deltagare/gren på Sport-SM kommer antalet deltagare att landa på ca 230 ekipage. Det är maximalt antal deltagare som ryms med hänsyn till kostnader för en fem-/sexdagars tävling utan att man ska hamna på maratondagar.
Anledningen till att man ska kvala två gånger är att man ska kunna uppvisa en jämnhet i sin prestation.
Skulle antalet deltagare bli för lågt kan TS sänka kvalgränserna för att släppa in fler deltagare. Då sänks dessa med hjälp av rankinglistan i seniorgrenarna, till 25 ekipage/gren i Sport och 30 ekipage/gren i Gæðingakeppni, senast tre veckor innan SM startar.Däremot kommer TS inte att höga några kvalgränser.

Jag hoppas vi ses på ett fantastiskt SM i Norrköping 2019!

Mvh genom ordförande
Rebecca Holmström


Nyheter från TS 20181030

Inför 2020 kommer TS i samråd med landslagsledningen förhandsbestämma datum för Nivå 1-tävlingar som arrangörer sedan får ansöka om under augusti 2019.
Nivå 2 WR-tävlingar tas i beaktning till att ta ut ett landslag men uttagningskommitén, UK kommer inte finnas på plats på dessa tävlingarna.
Nivå 2 WR-tävlingar som kommit in presenteras på höstmötet och kommer läggas ut i IndTA så fort ansökningarna kommit in.
I gæðingakeppni kommer inga Nivå 1-tävlingar arrangeras 2019 då inget landslag ska tas ut.

Nivå 1-tävlingar Sport:

23-26/5   Romme
30/5-2/6   Vestur
13-16/6   Backome

X

SM och GK-SM

v 27  SM i Norrköping
v 36  GK-SM i Norrköping

x

Nivå 1-tävlingar Sport har kvalgränser.

Landslagsmedlemmar i sportlandslaget kan starta med okvalade hästar på en Nivå 1-tävling.

Tävlingsnivåer Sport
Tävlingsnivåer GK

Viktiga datum
Arrangörer kommer från och med nästa år att kunna ansöka om Nivå 1-tävlingar mellan 1-31 augusti varje år. Då skickar man in en ansökan till kansliet och sedan återkopplar TS till Er senast 15 september.

Blankett finns på SIFs hemsida i blankettbanken.

30 september varje år släpper vi kvalgränserna till SM, Nivå 1-tävlingar samt ny viktig information om kommande tävlingssäsong.

Övrig information
Huvuddomarrapporten är uppdaterad till en tävlingsrapport. Den finns i blankettbanken på SIFs hemsida och ska skickas in till kansliet senast sju dagar efter tävlingens slut tillsammans med resultatrapporten från tävlingen.

Vi i Tävlingssektionen jobbar för att ständigt utveckla sporten och försöker planera framåt och vi är väldigt tacksamma om ni delar med er av synpunkter och idéer. Kontakta oss med era tankar om ni vill vara med och påverka sportens utveckling!

Mvh genom ordförande
Rebecca Holmström

Nyheter 2018
Nyhet från TS 20180903
Nyhet från TS 20180507
Nyhet från TS 20180226
Nyhet från TS 20180222
Nyhet från TS 20180205
Nyhet från TS 20180115

Uppdaterad: 03 SEP 2018 10:19 Skribent: Lisa Teverud
E-post: Adressen Gömd
x

 

  

 

xxx Foto_höstmötePostadress:
Svenska Islandshästförbundet
Alsnögatan 11
116 42 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4622045250
E-post: svenska@icelandichor...

Se all info