Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Passkurs

Kursbeskrivning


Målsättning
Deltagarna ska efter Passkurs ha grundläggande teoretiska kunskaper i passridning samt träning av passhästar.

Förkunskaper
Medlem i lokalförening ansluten till SIF
Från 15 år.

Omfattning
En dag (8 timmar).

Innehåll

Delmoment
Passlektion, teori och demonstration

Passlektion
Intyg på att aspiranten deltagit i en passlektion för godkänd Ridlärare IV.
Intyg på en godkänd passträcka på minst 100 meter från en av godkänd Ridlärare III,
IV eller nationell sportdomare, alt. godkänt löp i stilpass/speedpass/pass 150 meter/pass 250 meter eller erhållit minst 7,5 i pass vid avelsbedömning.

Passteori och demonstration
En dags utbildning, vilket innefattar både teori och praktiska demonstrationer.
Den teoretiska genomgången innefattar grundläggande kunskaper inom områdena; börja träna pass, ryttarens sits och inverkan, startboxar samt träning av utbildade passhästar och introduktion till att undervisa pass. Dessutom ingår praktiska demonstrationer.

Litteratur
Rekommenderad litteratur att läsa inför och under kursen.
Ericson, Åse, Frey, Rebecka, Lennartsson Lena, 2012 (rev. uppl.) Islandshästar, skötsel - hälsa - gångarter, Natur & Kultur, Stockholm

Examination
Deltagaren är examinerad när alla tre delmomenten är klara. Kontakta SIFs kansli för intyg.

Förkunskapskrav för vidare utbildning
Denna kurs är förberedande för vidare utbildningar inom SIF.

Publicerad: 2023-01-24

Senast uppdaterad: 2023-01-24

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583