Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Takt och Gångartskurs

Kursbeskrivning Takt och gångart

Målsättning
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha grundläggande kunskaper i gångartslära med fokus på takt.

Förkunskaper
Medlem i lokalförening ansluten till SIF
Från 15 år.

Omfattning
Två dagar (16 timmar) med teoretisk utbildning samt praktiskt bedömning med efterföljande analys.
I kursen ingår visning av hästar (ekipage) IRL varför tillgång till lämplig anläggning är en förutsättning. Det bör ingå minst sex hästekipage varav minst fyra fyrgångsekipage och två femgångshästar.

Innehåll

Teoretisk utbildning

Taktanalys och dess metodik, 1 tim

Rörelsemekanik och gångartslära, teoretisk förklaring, 4 tim

Rörelsemekanik och gångartslära (Digital bedömning Youtube), 3 tim

Taktanalys av ridna hästar (Digital bedömning Youtube), 3 tim

Analys av sammanhanget mellan alla fem gångarter, 1 tim

Ryttarens och träningens inverkan på gångarten, 1 tim

Taktanalys (Youtube) i mindre grupper, 1 tim

Praktisk utbildning
Praktisk taktanalys på ridna hästar, 2 tim

Litteratur

Utökad rekommenderad litteratur
Harris, E. Susan (2016) Horse Gaits, Balance, and Movement, Turner

Examination
Deltagaren är godkänd efter aktivt deltagande i utbildningen.

Förkunskapskrav för vidare utbildning
Denna kurs är förberedande för vidare utbildningar inom SIF och gäller i fem år.

Publicerad: 2023-01-24

Senast uppdaterad: 2023-11-27

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583