Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Sportdomare

Utbildningsplan

Domarens övergripande uppgift är att alltid och i förhållande till domarhandledningen, sätta poäng på samtliga deltagande ekipage i varje delmoment. Därutöver ska domaren alltid, under tävlingens gång, sträva efter att ha kontroll på den rangordning domaren själv skapar för att på det sättet stärka domarens medvetenhet om att domaren plockar in och plockar ut ekipage i och från finalridningen.

Steg 1 – Baskurser

Utbildningar arrangeras av lokalföreningarna med av SIF godkänd lärare.

Tävlingsteori, Ridteori 1 och Takt & gångartskursen är förkunskapskrav för de som önskar gå vidare inom SIFs sportdomarutbildningar.

Steg 2 – Lokaldomare

Efter genomgången utbildning samt godkänd examination är lokaldomaren berättigad att verka som lokaldomare på islandshästtävlingar på lokal samt till viss del även på regional nivå. Utbildningen består av en teoretisk samt praktik i samband med tävling. För att bli godkänd skall en examination genomföras med godkänt resultat. Examinationen innehåller praktisk bedömning i samband med tävling samt ett skriftligt prov.

Förkunskapskrav för att bli lokaldomare är:
Sökande ska vara medlem i SIF och minst 18 år.

 • Bedömning av 5 hästar, sker digitalt. Här ska deltagarna i ord beskriva i generella ordalag vad de ser utifrån kriterierna i domarhandledningen men inte sätta poäng. Det ska deltagarna lära sig på utbildningen. Kunskapschecken skall ge feedback till den sökande om vilka delar som hen behöver träna vidare på. Denna kunskapscheck sker efter att man skickat in sin anmälan och fått hästar tilldelat sig.
 • Sökande ska på av SIF godkänd tävling erhållit minst 5.0 poäng i valfri gren förutom T8, T7, T6
 • Ridteori 1 (deltagarbevis får ej vara äldre än fem år eller se SIFs valideringstabell)
 • Takt och gångartskurs 1 (deltagarbevis får ej vara äldre än fem år eller se SIFs valideringstabell)
 • Tävlingsteori 1 (deltagarbevis får ej vara äldre än fem år eller se SIFs valideringstabell)
 • Verkat som domarsekreterare på minst en tävling. Tävlingen ska innehålla framför allt T2/T4 och F1/F2. Syftet är att den sökande ska vara bekant med papper och hur man räknar.

Utbildningsplan lokaldomarutbildning 2023 Pdf, 159.3 kB.

Steg 3 – Nationell domare

Mål efter genomförd utbildning och godkänd examination:
Verka som domare på alla tävlingsnivåer till och med nivå 1.

Utbildningens innehåll:

Förkunskapskrav för att bli nationell domare är:

 • Aktiv domare - verkat som lokaldomare under minst fem år.
 • Aktiv ryttare - i ansökan gör aspiranten en beskrivning vad gäller erfarenheter från tävling, träning, instruktion, etc.

För att bibehålla sin sportdomarstatus ska man:

 • Delta i det årliga domarseminariet minst vartannat år
 • Göra 15 ”dagsinsatser” per treårsperiod, varav
 • Minst 1 dag ska utföras varje år
 • Minst 10 dagar ska bestå av att döma officiella tävlingar
 • Max 5 dagar kan bestå av att vara:
 • domarsekreterare, bisittare eller CR-domare på nationella tävlingar eller mästerskap, eller
 • domare på inofficiella sporttävlingar som varar minst 5 timmar.


FEIF-domare

Internationell examination i samband med FEIF-sportdomarseminarium. Examinationen innehåller en del praktisk bedömning samt en teoretisk del.
Tävlingssektionen godkänner ansökan från nationell sportdomare om att göra FEIF domartest.
Förkunskapskrav för att bli FEIF-domare är:

 • Nationelldomarutbildning med godkänd examen.
 • Varit aktiv på nationell nivå
 • Deltagit på domarseminarium


Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2023-04-19

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583