Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Sportdomare

Utbildningsplan

Domarens övergripande uppgift är att alltid och i förhållande till domarhandledningen, sätta poäng på samtliga deltagande ekipage i varje delmoment. Därutöver ska domaren alltid, under tävlingens gång, sträva efter att ha kontroll på den rangordning domaren själv skapar för att på det sättet stärka domarens medvetenhet om att domaren plockar in och plockar ut ekipage i och från finalridningen.

Steg 1 – Tävlingsteori

Utbildningen arrangeras av lokalföreningarna med av SIF godkänd lärare.

Steg 1 – Tävlingsteori är också förkunskapskrav för de som önskar gå vidare inom SIFs sportdomarutbildningar.

Steg 2 – Lokaldomare

Efter genomgången utbildning samt godkänd examination är lokaldomaren berättigad att verka som lokaldomare på islandshästtävlingar på lokal samt till viss del även på regional nivå. Utbildningen består av en teoretisk samt praktik i samband med tävling. För att bli godkänd skall en examination genomföras med godkänt resultat. Examinationen innehåller praktisk bedömning i samband med tävling samt ett skriftligt prov.

Förkunskapskrav för att bli lokaldomare är:

 • Kunskaper i att se och känna igen gångarter
 • Grundläggande kunskaper i ridning och hantering av häst.
 • Verkat som domarsekreterare.
 • Genomgången Steg 1-Tävlingsteori
 • Genomgången Takt och Gångartskurs
 • Genomgången Ridteori 1
 • Sökande ska på av SIF godkänd tävling erhålla minst 5.0 poäng i T5/T1/T2/T3 eller i V5/V1/V2/F3/F1/F2

Steg 3 – Nationell domare

Mål efter genomförd utbildning och godkänd examination:
Verka som domare på alla tävlingsnivåer till och med nivå 1.

Utbildningens innehåll:

 • Fördjupning inom gångartslära
 • Bedömningsmetodik
 • Ridteori
 • Rules & Regulations
 • Eget arbete/fördjupning inom Rules & Regulations.
 • Praktisk bedömning tillsammans med utbildningens lärare
 • Egen praktik under utbildningen

Förkunskapskrav för att bli nationell domare är:

 • Aktiv domare - verkat som lokaldomare under minst fem år.
 • Aktiv ryttare - i ansökan gör aspiranten en beskrivning vad gäller erfarenheter från tävling, träning, instruktion, etc.

Utbildningsplan Nationell domarutbildning 2023 Pdf, 150.4 kB.

FEIF-domare

Internationell examination i samband med FEIF-sportdomarseminarium. Examinationen innehåller en del praktisk bedömning samt en teoretisk del.
Tävlingssektionen godkänner ansökan från nationell sportdomare om att göra FEIF domartest.
Förkunskapskrav för att bli FEIF-domare är:

 • Nationelldomarutbildning med godkänd examen.
 • Varit aktiv på nationell nivå
 • Deltagit på domarseminarium

För att bibehålla sin sportdomarstatus ska man döma fem tävlingar på tre år samt delta i minst ett domarseminarium på två år.

Publicerad: 2022-12-31

Senast uppdaterad: 2023-01-30

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se