Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Foto: Theresia Sandahl

Uttagningskriterier för landslagsgruppen och VM-laget 2023

Uttagning för svenska landslagsgruppen och VM-laget organiseras och utförs av en uttagningskommitté, UK. UK utses av landslagsledningen och godkänns av förbundsstyrelsen. UK-medlemmar besitter stor kunskap om sporten och är väl informerade och förtrogna med aktuella ryttare.

UK har tagit del av dokumentation och undertecknar avtal att verka för att opartiska, rättvisa och sportmannamässiga beslut fattas i samband med landslagsuttagningar, samt har inkommit med utdrag ur belastningsregistret. UK tävlar inte själva och bör inte ha andra arbetsuppgifter under landslagsgrundande observationstävlingar, Nivå 1.

Landslagsgruppen verkar på årsbasis. Att vara del av landslagsgruppen innebär inte att man automatiskt har en plats i VM-laget. VM-laget är det lag som blir utvalt att tävla på VM.

Uttagning till landslagsgruppen och till VM-laget baseras på resultat uppnådda på Nivå 1-tävlingar samt Svenska Mästerskapen, dessa tävlingar bevakas av UK.

UK kommer att väga samman resultat från Nivå 1-tävlingar och SM. Att delta på flera Nivå 1 ger UK ett bättre beslutsunderlag jämfört deltagande på bara en nivå 1, vilket kan leda till att det ekipage där bättre underlag finns väljs vid liknande prestation. Att vilja tävla och visa upp sig ska kännas som en naturlig del i en landslagsryttares prioriteringar.

Deltagande på SM är obligatoriskt.

Ekipaget måste ha genomfört minst en hel tävling, dvs både uttagning och final. Flera genomförda finaler är meriterande.

Resultat från andra WR-tävlingar kommer inte att vägas in.

UK har möjlighet att, i exceptionella fall, ta ut enstaka ekipage oavsett om ekipaget deltagit enligt gällande kriterier.

För att bli uttagen till svenska landslagsgruppen och till VM-laget måste man vara folkbokförd i Sverige samt följa FEIFs ”Code of Etics and Code of Conduct” ( R&R, G1) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid uttagning beaktas eventuella varningar och disciplinära åtgärder, även utdrag ur belastningsregistret kommer att erfordras.

Målsättningen är att ta ut ett konkurrensmässigt lag med många medaljchanser. Ekipagets resultat kommer att värderas gentemot andra ekipage i Sverige och utomlands. En trolig medalj och finalplats ger företräde till en landslagsplats.

Detta innebär att landslagsplatserna inte kommer att fördelas lika mellan de olika sportgrenarna. UK kan även ta ut personliga reservhästar till ryttare med fler än en häst. Ekipage som inte ingår i den nuvarande landslagsgruppen kommer att kunna bli uttagna till VM-laget men medlemmar ur den nuvarande landslagsgruppen som presterar likvärdiga resultat har företräde till plats i VM-laget.

Personliga egenskaper såsom att vara en god förebild och representant för sporten, Svenska Islandshästförbundet, god ridning och sportsligt uppförande på och utanför banan är viktiga. Även förutsättningar att delta i lagets verksamhet och främja god laganda, kommer att vägas in i uttagningen.

För att kunna bli aktuell och ta en plats i VM-laget måste landslagsveterinären ha kontrollerat hästens vaccinationsintyg. Information om hästens hälsostatus är fördelaktig, se separat information från landslagsveterinären angående hälsokontroll. VETERINÄR DOKUMENT Pdf, 97.2 kB..

Ryttare skall också ha genomfört e-utbildningen 'Ren Vinnare',
Läs mer om "Ren Vinnare" under fliken:
Antidoping & Smittskyddsinfo

UK offentliggör de aktuella ekipage till VM-laget efter SM.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Målsättning är att uttagningar till landslaget 2023 kommer att kunna ske i enlighet med denna beskrivning. Vid extrema fall och oförutsedda händelser kan dock uttagningskriterierna undantas efter noga övervägande av landslagsledning och UK. Om uttagningsmeriterande tävlingar inte kommer att kunna genomföras enligt plan har UK därför, med förbundsstyrelsens stöd, både rättigheter och skyldigheter hitta alternativa sätt att bedöma vilka svenska ekipage som är bäst lämpade att representera Sverige vid årets mästerskap. I händelse att alternativ uttagningsmetod måste aktualiseras, ska densamma i förväg godkännas av förbundsstyrelsen liksom även det slutgiltiga förslaget på deltagare i årets landslag.

Antalet platser till Sportlandslaget är:

Senior: 12
YR: 8
Junior: 5

Till VM har vi möjlighet att skicka

Senior: 7 + 1 reserv

YR: 5

Reserver kan komma att utses.

Publicerad: 2023-01-14

Senast uppdaterad: 2023-01-24

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583