Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Förtjänsttecken

Människors kärlek och respekt för den isländska hästen är drivkraften bakom att utvecklas.

Framväxten av dagens lokala föreningar och utvecklingen inom förbundet är ett resultat av många människors engagemang och passion av att skapa någonting bra. Det finns all anledning att uppmärksamma och dela ut förtjänsttecken som ett bevis på att den tid man lagt och de insatser man gjort spelar stor roll.

Det finns tre olika förtjänsttecken, Guld, Silver och Brons. Förutsättningarna för de olika nomineringarna finns beskrivet i nedan regelverk. Samtliga nomineringar hanteras av en grupp bestående av Lena Ehrling, Anne Fornstedt och Göran Häggberg.

Välkommen att nominera en person du tycker ska få ett förtjänsttecken!

Utdelade förtjänsttecken fram till 2024. Pdf, 336.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Svenska Islandshästförbundets (SIF) regelverk för förtjänsttecken

Anvisningar för SIF:s Förtjänsttecken och Utmärkelser beslutade av förbundets styrelse 2019.

Tilldelning av förtjänsttecken/utmärkelser handläggs av en Förtjänstkommitté som utses av SIF:s förbundsstyrelse.

Tilldelning av förtjänsttecken kan endast ges till medlemmar i Förbundet. Dock kan personer, som icke är medlemmar, som gjort betydande insatser för förbundets utveckling tilldelas förtjänsttecken.

Förtjänsttecken/utmärkelser överlämnas till mottagaren av förbundets ordförande vid Svenska Mästerskapen. I de fall då detta inte kan ske bör överlämnandet ske personligen av ledande representant för förbundet under för sammanhanget lämpliga former.

Förbundsstyrelsen äger rätt att omarbeta anvisningarna för tilldelning av förtjänsttecken och utmärkelser.

Förtjänsttecken
Utgörs av en nål där FEIF-symbolen kombineras med Tre Kronor omgivet av en lagerkrans. Förtjänsttecknet som präglas i valörerna guld, silver och brons tilldelas enskilda personer som erkänsla för främjande av förbundets verksamhet och syften.

Förtjänsttecken utdelas i:

Guld till den som under en lång följd av år – i regel ej understigande femton (15) – i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga varit verksam i förbundet, kraftigt gagnat förbundets verksamhet samt nedlagt engagerat och förtjänstfullt arbete för förbundet som förtjänar dess särskilda tacksamhet. Tecknet kan även tilldelas den som på annat sätt visat synnerligen stora förtjänster till befordrande av förbundets ändamål och syften och därigenom gjort sig särskilt väl förtjänst av tacksamhet.

Silver till den som under ett flertal år – i regel ej understigande tio (10) – i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga varit verksam för förbundet och gjort sig förtjänt av dess synnerliga tacksamhet. Tecknet kan även utdelas till den som på annat sätt genom aktivt stöd och genom upprepade eller unika, betydelsefulla insatser bidragit till förbundets utveckling och position och därmed gjort sig särskilt förtjänt av dess tacksamhet.

Brons till den som under flertal år – i regel ej understigande fem (5) – i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga på ett förtjänstfullt sätt varit verksam för förbundet. Tecknet kan även utdelas till den som genom betydelsefulla insatser av projektkaraktär bidragit till förbundets ändamål och syften och därigenom gjort sig förtjänt av dess tacksamhet.

Utmärkelser
Utmärkelse till Hedersordförande och Hedersmedlem innebär livslångt fritt medlemskap i förbundet.

Hedersordförande
Till Hedersordförande kan den utses som, i tillägg till de meriter som belönas med förtjänsttecken i guld, genom synnerligen verksamt bistånd i Sverige och internationellt främjat såväl SIF:s och FEIF:s verksamheter och syften under en lång följd av år. Härvid räknas även yrkesmässigt arbete inom och utom förbundet.

Till Hedersordförande kan, som regel, endast den utses som under någon period varit förbundets valde ordförande. Att utses till Hedersordförande är en unik uppskattning av förbundet.

Hedersordförande har rätt att närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden men äger ej förslags- eller rösträtt.

Hedersordförande äger rätt att utan erläggande av entréavgift närvara vid SM för islandshästar samt vid NM och VM då dessa arrangeras i Sverige.

Hedersmedlem
Till Hedersmedlem kan medlem som gjort en livslång insats i förbundet utses.

Förslag till förtjänsttecken/utmärkelser
Förslagsrätt beträffande tilldelning av Förtjänsttecken och Utmärkelser har förbundsstyrelsens ordförande och ledamöter, lokalklubb och enskilda medlemmar i förbundets lokalföreningar.

Förslag till förtjänsttecken/utmärkelser sänds till Förtjänstkommittén. och ska inkludera meritförteckning och motivering. Av förslaget ska framgå vilket förtjänsttecken Guld, Silver, Brons eller utmärkelse (Hedersordförande eller Hedersmedlem) som avses. Formuläret för nominering ska användas. (Se bilaga).

Behandling av inkomna förslag ska i alla instanser vara konfidentiellt och endast beslut skall protokollföras.

Förslag till beslut om tilldelning av förtjänsttecken/utmärkelser tas fram av Förtjänstkommittén för beslut i förbundsstyrelsen. Utöver förslaget ska även förslag som avvisats av Förtjänstkommittén med motivering tillställas förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens beslut ska vara enhälligt.

Person som tilldelats förtjänsttecken kan komma på förslag för tilldelning av förtjänsttecken av högre valör och/eller utmärkelse.

Såväl förtjänsttecken som utmärkelser bör utdelas sparsamt så att de alltid ska behålla sin karaktär av särskild och eftersträvansvärd utmärkelse.

Formulär för nominering till Förtjänsttecken eller utmärkelse till hedersordförande eller hedersmedlem. Word, 66.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-06-26

Senast uppdaterad: 2024-04-09

Författare: Jenny Werneholm

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583