Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Hästvälfärd

Svenska Islandshästförbundets ambition är att i alla avseenden verka för en god hästvälfärd och hästhållning med fokus på att såväl hästens fysiska som mentala behov ska tillgodoses. Att ha ansvaret för en häst är roligt, men förpliktigar också till att se till att hästen mår bra och ha kunskap om vad som är viktigt för hästen.

Det är vårt gemensamma ansvar att behandla våra hästar med respekt och alltid vara lyhörda för deras absolut bästa. Hästens välfärd ska alltid sättas främst i allt vi gör inom vår sport. Det är allas vårt ansvar, oavsett nivå, att se till att kunskapen om god, säker och hållbar hästhållning samt träningsmetoder genomsyrar islandshästsporten. Vi behöver också hålla oss uppdaterade för ny kunskap inom området. Detta bör vara normgivande vid all form av ridning, träning och hantering av hästar.

Våra tävlingsregler och uppförandekod (Code of Ethics and Code of Conduct) finns till för att säkra djurskyddet vid t.ex. tävling och göra dem så rättvisa som möjligt för både hästar och människor.

Hästvälfärd är ett samlingsbegrepp som omfattar hästens upplevelse och reaktioner på det som sker runtomkring den i dess närmiljö. Det som påverkar hästens välfärd är bland annat hästhållningen i form av utfodring, miljö, fysisk och psykisk hälsa, social kontakt med andra hästar och relationen till oss människor samt typ av träningsmetoder och utrustning som används.

Alla hästar är individer med olika personlighet, temperament, bakgrund och erfarenheter som kan påverka deras välfärd i olika situationer. För att du som hästägare/skötare ska kunna se till att din häst lever ett så bra liv som möjligt är det viktigt att lära känna din häst och har koll på några olika faktorer. God hästvälfärd innebär att hästens naturliga behov uppfylls så att den mår bra mentalt och fysiskt.

Hästens grundläggande behov – de fem friheterna

Hästar har utvecklats under flera miljoner år, men deras grundbehov är i stort sett oförändrade även om människan genom historien har använt dem utifrån olika behov och även påverkat utvecklingen av dem genom avel. Hästens roll har utvecklats och förändrats från att vara ett av människans genom historien viktigaste bruksdjur till att vara en del av affärs- och fritidsaktivitetsverksamhet.

Djurvälfärd är ett ständigt relevant tvärvetenskapligt forskningsämne som kräver samarbeten mellan bland andra veterinära, agronoma, etologiska och etiska kompetenser. Idag finns ett flertal olika vetenskapligt accepterade modeller för att beskriva djurvälfärd. Den mest kända formulerades 1965 i Storbritannien av Farm Animal Welfare Council och kallas de ”Fem Friheterna”. Den modellen beskriver fem viktiga områden som säkerställer att djur som hålls av människor har en god välfärd:

Frihet från törst, hunger och undernäring (eller övervikt)

Frihet från obehag och tillgång till lämplig miljö

Frihet från smärta, skada och sjukdom

Frihet att uttrycka normala beteenden

Frihet från rädsla och stress.

Källa:
Hästsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 2023-05-18

Man brukar även tala om hästens fyra f och att hästar styrs av fyra specifika instinkter - flockinstinkten, flyktinstinkten, fortplantningsinstinkten och födoinstinkten. Flockinstinkten är stark hos hästar. Hästar är emotionella djur som bildar starka band i sin flock och känner sig oftast som tryggast i en stabil grupp. Eftersom hästar ursprungligen är bytesdjur så kommunicerar hästar både genom fysisk kontakt och med kroppsspråk. Flyktinstinkten är djupt rotad även hos den moderna hästen som gärna reagerar med att vända och fly när den blir överraskad eller skrämd. Fortplantningsinstinkten är stark hos både hingst och ston. Hästar med stark könsdrift kan lätt bli stressad eller snabbt ändra beteende på grund av doftintryck eller annat som vi människor inte lägger märke till. Hästens födoinstinkt är att söka föda ca 18-20 timmar om dygnet. Deras matsäck och tarmsystem är anpassade för att röra på sig medan de äter och det är viktigt att försöka tillgodose hästens naturliga behov av rörelse och föda i den mån det är möjligt.

Social License to Operate (SLO)

Termen "Social License to Operate" (SLO) omfattar det offentliga samhällets (social) acceptans (licens) för att en bransch tillåts bedriva (operate) sin verksamhet. I hästvärlden är hästarnas hälsa och skydd primärt viktigt att skydda. I de fall det inte efterlevs blir det ett stort bekymmer och stora konsekvenser.

Praxis kring djurtraditioner som var accepterat förr ifrågasätts idag av dagens samhälle. Vissa traditioner måste stoppas eftersom de inte längre etiskt kan motiveras ur ett hästvälfärdsperspektiv. Innebörden av en social licens handlar om acceptans och godkännande av samhället och personer som inte är involverade i ridsporten. Som utövare av idrott med hästar behöver det ske på ett sätt som är acceptabelt i samhället och överensstämmer med det djurskydd som finns.

Det finns en förändring i inställningen till hur vi använder djur i samhället i stort. Även brukandet av häst har ifrågasätts i olika sammanhang. Hästnäringen behöver visa att branschen värnar om hästarnas välfärd och grundläggande behov samt att djuren används på ett hållbart och etiskt korrekt sätt. För att bibehålla allmänhetens förtroende att använda hästar inom idrott behöver vi bli mer lyhörda för vad god hästvälfärd innebär och även på ett konstruktivt sätt kunna hantera och bemöta svåra frågor och rent av ifrågasättande av vår idrott.

Svenska Islandshästförbundet är medlem i International Federation of Icelandic Horse Associations (FEIF). Förbundet följer FEIFs Länk till annan webbplats. och den internationella utvecklingen inom hästvälfärd och SLO. Inom det nationella arbetet deltar SIF tillsammans med övrig svensk hästnäring för att gemensamt arbeta vidare med frågorna som är gemensamma för branschen oberoende av ras eller disciplin. Varje hästdisciplin har även egna specifika områden som behöver bemötas. Inom islandshästidrotten är frågan kring hur ”viktbärande” islandshästen är ofta aktuell. Det pågår en del forskning och det behövs ännu mer forskning inom området. Det är viktigt att forskningens resultat och de studier som finns kommuniceras och når ut både till dem som är yrkesverksamma inom branschen, men även till hobbyhästryttare och hästägare för att vi ska kunna bygga våra antagande på evidens och beprövad erfarenhet utifrån insikter snarare än åsikter.

Vi behöver gemensamt bidra både till att lyfta fram det som är positivt och bra inom vår idrott, men även att utveckla och förbättra det som behöver ifrågasättas och förändras.

Läs mer

Djurskyddslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2018:1192) (2023-05-18)
(2019:66) (2023-05-18)

FEIF Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hästsverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2023-05-18)

Jordbruksverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (2023-05-18)

En bild

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2023-06-01

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se