Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Samhällets acceptans av hästen i idrott

Inställningen till djuranvändning i samhället har förändrats. Tidigare accepterade djurtraditioner ifrågasätts allt mer av dagens samhälle. Vissa traditioner måste stoppas då de inte längre är etiskt försvarbara ur ett djurvälfärdsperspektiv. Även användandet av hästen i idrott och som hobby kan ifrågasättas. För att behålla allmänhetens förtroende behöver branschen vara lyhörd för ifrågasättande som kan uppstå och även kunna bemöta svåra frågor på ett konstruktivt sätt. Hästnäringen behöver visa att branschen värnar om hästarnas välfärd och att djuren används och hanteras på ett hållbart och etiskt korrekt sätt. Termen "Social License to Operate" (SLO) innebär samhällets acceptans för en bransch att bedriva sin verksamhet. I hästvärlden är hästarnas hälsa och skydd av högsta vikt. Om dessa inte efterlevs uppstår stora bekymmer och konsekvenser. För att bibehålla allmänhetens förtroende att använda hästar inom idrott behöver vi bli mer lyhörda och utbildade i vad god hästvälfärd innebär och även på ett konstruktivt sätt kunna hantera och bemöta svåra frågor och rent av ifrågasättande av vår idrott. Hästsport måste utövas på ett sätt som är socialt acceptabelt och i linje med djurskyddslagar och god hästvälfärd.

Varje hästdisciplin har egna specifika områden som behöver bemötas. Inom islandshästidrotten är frågan kring hur ”viktbärande” islandshästen är ofta aktuell. Det pågår en del forskning och det behövs ännu mer forskning inom området. Det är viktigt att forskningens resultat och de studier som finns kommuniceras och når ut både till dem som är yrkesverksamma inom branschen, men även till fritidsryttare och hästägare för att vi ska kunna bygga våra antagande på evidens och beprövad erfarenhet utifrån insikter snarare än åsikter. Vi behöver gemensamt bidra både till att lyfta fram det som är positivt och bra inom vår idrott, men även att utveckla och förbättra det som behöver ifrågasättas och förändras.

En häst kontrolleras av veterinär en vacker sommardag.

Publicerad: 2024-06-07

Senast uppdaterad: 2024-06-11

Författare: Lisa Komét

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583