Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Riksmöte

Viktiga datum samt föreningsinformation

Medlemsmöte/höstmöte och motioner

Varje medlem och lokalförening kan ställa förslag (motioner) till riksmötet.
Vi rekommenderar därför att föreningarna håller ett medlemsmöte före årsskiftet för att behandla eventuella förslag (motioner). Det är viktigt att en dagordning finns i kallelsen till ett sådant möte.

Förslag (motioner) från lokalföreningar ska vara undertecknade av föreningens ordförande. Motioner från enskilda medlemmar ska vara undertecknade av den eller de medlemmar som står bakom motionen.
Förslag (motioner) ska vara SIFs kansli tillhanda senast den 15 februari.

De undertecknade förslagen (motionerna) sänds per post eller scannat. Undertecknade motioner som scannats till pdf-format kan bifogas ett e-postmeddelande.

Verksamhetsår/Årsmöte
Verksamhetsåret för lokalföreningar är detsamma som kalenderår, 1 januari – 31 december. När lokalföreningarna senast ska ha genomfört sitt årsmöte är inte längre reglerat i stadgarna. Riksmötet för förbundet skall hållas senast april månad enl. stadgarna. Föreningarna rekommenderas därför att genomföra sitt årsmöte senast i februari månad.

Ordförande och kassör
Direkt efter lokalföreningens årsmöte är det viktigt att ni uppdaterar uppgifter om ordförande, kassör och ev registeransvarig i medlemsregistret på Idrott Online. Förbundet hämtar alltid för dagen aktuella uppgifter därifrån vid utskick av information o dyl.

Val av ombud till riksmötet
Varje förening får i början av januari kontrollera antalet medlemmar för att utifrån detta beräkna antalet röstberättigade ombud, (ordinarie respektive suppleanter), som föreningen får representeras av vid riksmötet. Varje lokalförening har ett ombud och en suppleant per det första 50-talet medlemmar och därefter ett ombud och en suppleant per påbörjat 50-tal medlemmar.

Lokalföreningens årsmöte kan helt fritt välja vilka medlemmar (dock endast huvudmedlemmar) som ska representera föreningen på riksmötet. Det behöver inte vara personer ur styrelsen.

VIKTIGA DATUM

Före årsskiftet
Lokalföreningarna har medlemsmöte för att behandla motioner till årsmöte och riksmöte.

15 februari
Förslag (motioner) till riksmötet ska vara kansliet tillhanda.

Januari/februari
Lokalföreningarna har årsmöte. Utöver ordinarie ärenden bör handlingarna för riksmötet diskuteras så att ombuden har kännedom om medlemmarnas ställningstagande i olika frågor. Kom ihåg att uppdatera medlemsregistret med ev ny ordförande och kassör.

30 dagar innan Riksmötet skickas kallelse och riksmöteshandlingar till ordförande i lokalföreningarna som ombesörjer att de valda ombuden får handlingarna.

Riksmöteshandlingarna finns tillgängliga på SIFs hemsida.

På utsatt datum för innestående år
Föreningarna informerar SIFs kansli om vilka ombud som valts till riksmötet.

April
Riksmöte. Alla medlemmar är välkomna, men endast lokalföreningarnas valda ombud har rösträtt. Obligatorisk föranmälan om deltagande till kansliet, svenska@icelandichorse.se  eller enl. anvisningar i kallelsen.
Foto: Theresia Sandahl

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583