Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet
En bild

Tävlingsregler

Dessa regler uppdateras varje år och du som tävlar är själv ansvarig för att vara uppdaterad och påläst.

Svenska Islandshästförbundet bjuder in dig till ett schemalagt möte på Zoom.

Nyheter och regelförändringar från FEIF 1 april 2024. Digitalt, 17 april klockan 19.00 – 20.00.
INSPELNING FRÅN MÖTET NEDAN:
https://us06web.zoom.us/rec/share/epYAl0DuMhG6ELaHdqirUphvqNKXXKllRMePG8WZjBtk8O2ozh6gkLOmvOTc_aCa.amfK8hyzraC_KZwk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Passcode: 0#PAvJw1

Tävlingsreglemente FEIF R&R
FEIF R&R gäller vid organisationen av internationella, nationella och andra tävlingar med islandshästar. En svensk översättning av FEIF R&R är under arbete. De eventuella ändringar som sker däremellan annonseras här på hemsidan. På FEIFs hemsida finns senaste versionen av FEIF R&R på engelska.

Svenska tillägget
Svenska tävlingar följer det internationella tävlingsreglementet R&R, liksom övriga islandshästföreningar runt om i världen. Dessutom kompletterar SIF dessa regler med regler anpassade till svenska förhållanden, det svenska tillägget.

I det svenska tillägget finns även tillägg som kan utgöra undantag från R&Rs regler. Det är viktigt att du känner till skillnaden om du tävlar utomlands för att inte riskera diskvalifikation.

Med anledning av provgrenen GDT A-flokk - tillägg reglementet (20240705)

under 7.4 Program
7.4.5 Teenage A-Class
Three rounds must be ridden, showing walk, tölt, trot, canter and pace. It is allowed to show the pace once on a 175m straight track as stated in section 4.1. After the rider has started to prepare for showing pace it is not allowed to take a circle or turn around. If that happens the rider is disqualified.

under 7.6 Procedure for finals in young rider classes
7.6.5 Finals – Teenager A-class

Procedure for Teenager A-class finals:

  • Tölt with free tempo shown up to two circles to each side.
  • Trot up to two circles to each side.
  • Two stretches of pace shall be shown, both to the same direction, after consulting with the riders about which side.

After a rider has started preparing for the pace is not allowed to take a circle or turn around. If that happens the rider is disqualified.

In between the elements and when direction is changed, the riders shall slow down to walk, even the spaces between them and wait further instructions from speaker. All elements have a single value when average is calculated. The element seat and aid must be given a separate score in the finals. After each gait the scores are read out for each contestant and finally for seat and aids which has the same value as one gait.

Översättning
7.4 Program
7.4.5 Tonårs A-klass

Tre varv ska ridas som visar skritt, tölt, trav, galopp och flygande pass. Det är tillåtet att visa flygande pass en gång på en 175 m rakt sträcka enligt avsnitt 4.1. Efter att ryttaren har börjat förbereda sig för att visa flygande pass är det inte tillåtet att lägga en volt eller vända. Om det händer diskvalificeras ryttaren.

7.6.5 Finaler – Tonåring A-klass

Tillvägagångssätt för finalerna i tonåring A-klass:

  • Tölt med fritt tempo visas upp till två varv åt varje håll.
  • Trava upp till två varv åt varje håll.
  • Två sträckor flygande pass ska visas, båda åt samma håll.

Efter att ryttaren har börjat förbereda sig för att visa pass är det inte tillåtet att lägga en volt eller vända. Om det händer diskvalificeras ryttaren.

Mellan delmomenten och när varvriktning ändras ska ryttarna sakta ner för att skritta, jämna ut fördelningen mellan ekipagen och vänta på ytterligare instruktioner från speakern. Alla delmoment har ett enkelt värde när medelvärde beräknas.

Momentet sits och inverkan ges som en separat poäng i finalen.

Efter varje gångart läses poängen upp för varje tävlande och slutligen för sits och inverkan som har samma värde som en gångart.

FEIF Rules & Regulations och domarhandledning på svenska
Många har frågat efter en översättning av Rules and Regulations, eller Regler och Reglementen, som vi kallar den på svenska. Den här översättningen är gjord av Lena Lennartsson. Detta är inte den officiella versionen av Regler och Reglementen - den engelska versionen som återfinns på www.feif.org Länk till annan webbplats. är alltid den som gäller. Detsamma gäller den svenska översättningen av domarhandledningen.

Svensk översättning av Feif R&R 2024 Pdf, 2.1 MB.

Svensk översättning av Feif Domarhandledning Pdf, 2.8 MB.

RF har tydliga riktlinjer vad gäller barns tävlande och eftersom vi numera är en del av RF så inväntar vi resultatet av utredningen som den arbetsgrupp som har tillsatts för att utreda och ta fram förslag på hur barns tävlande ska organiseras. Under tiden kommer våra SM att välkomna kvalificerade startande från och med det år man fyller 13 år och uppåt, i linje med RFs riktlinjer, som bland annat fastslår att nationella mästerskap inte ska finnas för barn upp till 12 år.
Vi är fullt medvetna om att Svenska Ridsportförbundet, som ett av få förbund, har en avvikande linje än RF, men som ett förbund som är under prövotid i RF kommer SIF att följa RFs riktlinjer under utredningstiden. Vill man läsa mer om RFs riktlinjer finns de här: Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2022-12-30

Senast uppdaterad: 2024-07-05

Författare: Peter Stålhammar

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583