Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

För domare

Här är domarlistan med kontaktuppgifter till Sport- och GK-domare som får döma i Sverige: Domarlista Excel, 34.2 kB.

Inför 2024 års bedömningssäsong ombads alla domare att fylla i ett formulär där alla domaktiviteter ska redovisas. Nu är vi halvvägs in i säsongen(240612). De domare som inte fyllt i formuläret kommer att sättas till "ej aktiva" tills ett formulär skickats in. Länken till formuläret ligger här nedan. Det finns inga möjligheter att via olika tävlingssystem se vem som dömt vad. Arrangörer har olika system och i Sportfengur kan varje domare se sina tävlingar men det går inte att söka på en enskild domares aktivitet. Dessutom kan även aktivitet som domare i collecting ring, domarsekreterare på SM etc och det måste varje domare hålla reda på själv. Så fort vi fått in era svar i formuläret uppdaterar vi domarlistan

Domarlicensen för de som inte rapporterat in aktiviteter dras in 30/6 och kan återaktiveras genom att man fyller i formuläret.

Domarlicens får man efter att ha genomgått och klarat en domarexamination på relevant nivå. Alla domare i Sverige som innehar en domarlicens, oavsett nivå, skall följa Code of Conduct så som det är statuerat i FEIFs Rules & Regulations. Om synnerliga skäl föreligger, såsom uppenbara eller grova brott mot uppförandekod eller FEIF:s regelverk, kan domarlicensen återkallas temporärt eller permanent.

För att licensen skall vara giltig krävs att innehavaren har ett aktuellt medlemskap i en till SIF ansluten lokalförening.

Det krävs att man aktivt dömer och bisitter och att man håller sig uppdaterad på regeländringar och utveckling inom ridning, hästvälfärd och andra relevanta områden för att domarlicensen skall förnyas. I länken (dokumentet) kan du läsa mer om vilka prestationskrav som krävs från och med 2023 (-2025) för att bibehålla sin licens.
prestationskrav - domarlicens Pdf, 137 kB.

Här är länken där du rapporterar in dina uppgifter för att få behörighet:
https://forms.office.com/r/6VPtgJnhJ2 Länk till annan webbplats.

 

Lokaldomarutbildning 2025 - intresseanmälan och mer info HÄR

Domarfortbildning 2024
För att behålla sin domarlicens krävs att man deltar på fysiskt domarseminarium minst vartannat år. Alternativet är att delta på de digitala domarfortbildningar TS arrangerar med jämna mellanrum, minst tre stycken under en tvåårsperiod.
Nu erbjuder vi två seminarier under våren:
Bedömning av form, kontakt och ridskicklighet. Summering av årets FEIF-domarseminarium

Målgrupp: Alla aktiva sportdomare
När? 24/4 18.30 - 20.00
Kostnad: 300 kr, anmälan sker i indTA
Ridsporten står just nu inför stora utmaningar. Hästens välfärd får ett allt större fokus där samhällets och omvärldens acceptans av hur vi sköter, tränar och tävlar våra hästar är högst aktuell. Alla som på något sätt är involverade i hästsporten, exempelvis ryttare, tränare, ridlärare, domare, tävlingsarrangörer, hovslagare och veterinärer, har ett stort ansvar att vara med och bidra till ett förbättrat förhållningssätt till våra hästar. Nya studier och forskning hjälper oss att bättre förstå hästen som varelse och hästens behov. Vi måste alla hålla oss uppdaterade gällande ny kunskap.
Detta fokuserar givetvis även FEIF och SIF på i sina olika aktivitets- och ansvarsområden.
Som islandshästdomare behöver vi i vår roll tydliggöra för ryttarna, utifrån Domarhandledningen, vad vi betraktar som bra kontakt och god ridning och vad vi betraktar som bristande kontakt och tydliga brister i ridningen.
Med bakgrund i det aktuella hästvälfärdsperspektivet kan vad som premieras och accepteras i ett tävlingssammanhang vara tongivande. Detta kan tex handla om vilken utrustning som är godkänd, vilken position sadeln får ha på hästens rygg och vilken typ av ryttarinverkan som är ändamålsenlig och acceptabel.
Detta var temat på FEIF:s internationella domarseminarium nyligen där fokus bl a var form, kontakt och ridskicklighet. Inför uppstart av årets tävlingssäsong ser Tävlingssektionen det viktigt att vi domare tillsammans går igenom utfall från detta seminarium med fokus på bedömningsmetodik rörande kontakt/ridskicklighet.
Det kan ge alla inblandade i tävlingsverksamhet en förståelse för en ökad tydlighet gällande bedömning inför tävlingssäsongen.
Seminarieledare: Kia Holmquist och Lisa Olovsson.

Bedömning av lag-SM-grenar. Workshop.

Målgrupp: Alla domare som ska döma lag-SM, kval till lag-SM eller är intresserade av bedömning av de grenar som ingår i lag-SM.
När? 8/5 18.30 - 21.00
Kostnad: 300 kr, anmälan sker i indTA
Lag-SM arrangeras i år på Stenholmen. Flertalet grenar som ingår i Lag-SM är grenar man inte så ofta dömer till vardags. Vi vill förbereda domarna för uppgiften genom att ha en genomgång av grenarna och en diskussion om poängsättningen, även om bedömningskriterier finns domarhandledningen.

I CR1 Och TR1, dvs terrängridning och trail, bör banbyggarens tankar om utförandet ha betydelse i bedömningen. Bedömningen av de olika rörelserna i dressyrprogrammet är viktig att kalibrera. Även Smáli, V4 och T6 kräver viss samsyn.
Seminarieledare: Johannes Larsson.

Ridsporten står just nu inför stora utmaningar. Hästens välfärd får ett allt större fokus där samhällets och omvärldens acceptans av hur vi sköter, tränar och tävlar våra hästar är högst aktuell. Alla som på något sätt är involverade i hästsporten, exempelvis ryttare, tränare, ridlärare, domare, tävlingsarrangörer, hovslagare och veterinärer, har ett stort ansvar att vara med och bidra till ett förbättrat förhållningssätt till våra hästar. Nya studier och forskning hjälper oss att bättre förstå hästen som varelse och hästens behov. Vi måste alla hålla oss uppdaterade gällande ny kunskap.
Detta fokuserar givetvis även FEIF och SIF på i sina olika aktivitets- och ansvarsområden.
Som islandshästdomare behöver vi i vår roll tydliggöra för ryttarna, utifrån Domarhandledningen, vad vi betraktar som bra kontakt och god ridning och vad vi betraktar som bristande kontakt och tydliga brister i ridningen.
Med bakgrund i det aktuella hästvälfärdsperspektivet kan vad som premieras och accepteras i ett tävlingssammanhang vara tongivande. Detta kan tex handla om vilken utrustning som är godkänd, vilken position sadeln får ha på hästens rygg och vilken typ av ryttarinverkan som är ändamålsenlig och acceptabel.
Detta var temat på FEIF:s internationella domarseminarium nyligen där fokus bl a var form, kontakt och ridskicklighet.

Här finns ett referat från domarseminariet. Författare är Lena Lennartsson. Referatet ger en bra bild av innehållet i seminariet och är en riktigt bra uppvärmning inför årets bedömningssäsong. Läs och läs igen! Pdf, 208.9 kB.

Arvoden
Från och med 1 juli 2022 arvoderas domarna enligt nedan (inklusive moms):
Sport
Lokaldomare 1.600kr inkl moms/dag
(max 9 tim inkl domarmöte och raster, därefter 375 kr inkl moms/tim, dock max 10 tim totalt. Efter 10 tim utgår ny dagsersättning om 1.600 kr inkl moms).
Nationell domare 2.000kr inkl moms/dag
(max 9 tim inkl domarmöte och raster, därefter 375 kr inkl moms/tim, dock max 10 tim totalt. Efter 10 tim utgår ny dagsersättning om 2.000 kr inkl moms).
FEIF domare 2.500kr inkl moms/dag
(max 9 tim inkl domarmöte och raster, därefter 375 kr inkl moms/tim, dock max 10 tim totalt. Efter 10 tim utgår ny dagsersättning om 2.500kr inkl moms).

Gæðingakeppni
GK domare 2.000kr inkl moms/dag (utöver 9 tim gäller 250 kr/timme).
GK Landsdomare 2.500kr inkl moms/dag (utöver 9 tim gäller 250 kr/timme).

Arvodena gäller per dag och regler kring max. antal bedömningstimmar inom ramen för ett dagsarvode finns angivet inom parentes. Den rekommenderade milersättningen är av Skatteverket den rekommenderade skattefria nivån (25 kr/mil).

Tävlingsregler
Dessa regler uppdateras varje år och du som dömmer är själv ansvarig för att vara uppdaterad och påläst.
Alla dokument gällande tävlingsregler finner du här

Svensk översättning av Feif R&R 2024 Pdf, 2.1 MB.
Svensk översättning av Feif Domarhandledning Pdf, 2.8 MB.

Grenarna C2 och C4 finns ej inlagda i Sportfengur och Icetest, där får man använda dessa nedladdningsbara dokument:
Domarhandledning C2 & C4 Länk till annan webbplats.
domar- och sekretariatshjälpExcel, 22.4 kB. Länk till annan webbplats.
Domarkommentarer C2_C4 Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-04-17

Senast uppdaterad: 2024-07-08

Författare: Jannike Moström

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583