Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Baskurser

Svenska Islandshästförbundet erbjuder flera olika baskurser. Kurserna ligger till grund för utbildningssystemet inom förbundet och är tillgängliga för alla SIF:s medlemmar i mån av plats. För att delta på en baskurs ska man vara medlem i en lokalförening ansluten till Svenska Islandshästförbundet. Lokalföreningarna anordnar själva dessa kurser.

Alla inplanerad kurser och utbildningar läggs in under aktuella datum i vår kalender på hemsidans förstasida. Där hittar ni även länkar till mer information, samt anmälningsformulär så snart de finns tillgängliga. Du kan även använda sökrutan och skriva in namnet på önskad utbildning för att hitta aktuellt utbud i kalendern.

Grönt kort

Grönt kort ger en god allmän orientering om tävlingsreglementet och förutsättningarna för tävlande inom islandshästsporten. Kursen ger också en ökad förståelse för den som vill hjälpa till i tävlingssammanhang.

Kursledaren: lägst examinerad lokaldomare med kurslärarbehörighet från SIF
Minimiålder: Ingen
Förkunskapskrav: Inga
Kursens omfattning: Totalt åtta timmar. Kursen delas upp i flera kortare kurstillfällen eller en heldag. Kursen kan hållas digitalt eller fysiskt.
Kursmaterial: FEIF Rules and Regulations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (tävlingsreglementet och Svenska tillägget).
Hovkurs
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om islandshästens hovvård och kunna slå på en tappsko i befintliga sömhål. Tappskokursen kan kompletteras med en uppsats som sammanfattar kursens innehåll och tar upp en frågeställning och resonemang kring hovvård och hovarnas skötsel.
Godkänt tappskoprov ger tappskointyg. Godkänd hovuppsats ger tillsammans med tappskointyget godkänd hovkurs.

Kursledaren: Godkänd hovslagare
Minimiålder: 18 år för att tillgodogöra sig kursen som merit för framtida utbildning
Förkunskapskrav: Inga
Kursens omfattning: Två dagar
Kursmaterial: Rekommenderad litteratur.
Magnusson, Lars-Erik, Hovvård, (2007), Liber, Malmö
Rülcker, Claes, Magnusson, Lars-Erik, Adler, Peter, Hovlära, D1, (1992), Stockholm, Ridfrämjandet
Sandgren, Björn, Hästens anatomi: en faktabok från Svenska Travsportförbundets centralorganisation
*Kursen är delmoment för yrkesprov unghästränare för islandshäst


Hippologi 1

Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om islandshästens skötsel och hälsovård. Deltagaren ska efter kursen ha kunskap om hästens ursprung och islandshästens historia, hästens grundläggande behov, hästens utfodring och fodersmältningsapparat samt djurskyddsbestämmelser och tillstånd för verksamhet. I kursen ingår även förebyggande hälsovård för islandshäst och islandshästens specifika sjukdomar.

Kursledaren: Hippolog eller likvärdig kompetens
Minimiålder: 18 år för att tillgodogöra sig kursen som merit för framtida utbildning
Förkunskapskrav: Inga
Kursens omfattning: Totalt 16 timmar. Kursen delas upp i flera kortare kurstillfällen eller två heldagar. Kursen kan hållas digitalt eller fysiskt.
Kursmaterial: Ericson, Åse, Frey, Rebecka, Lennartsson Lena, Islandshästar, skötsel - hälsa - gångarter, Natur & Kultur, Stockholm, 2012 (rev.uppl.)


Ridteori 1
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om ridningens grunder, ryttarens sits och hästens form och balans. Kursen är teoretisk med genomgång av aktuell litteratur.

Kursledaren: Ridlärare III (godkänd kursledare) eller Ridlärare IV
Minimiålder: 15 år för att tillgodogöra sig kursen som merit för framtida utbildning
Förkunskapskrav: Inga
Kursens omfattning: Totalt 8 timmar. Kursen delas upp i flera kortare kurstillfällen eller en heldag. Kursen kan hållas digitalt eller fysiskt.
Kursmaterial:


Ridteori 2
Deltagaren ska efter utbildningen ha kunskap inom ridlära och ha förståelse för hur olika arbeten med hästar förändrar deras takt och balans. Kursen innehåller bland annat hästens inlärning och kommunikation, ryttarens sits, lösgörande arbete, allmän gångartslära, hästens anatomi och utbildningsskalan.

Kursledaren: Ridlärare IV
Minimiålder: 18 år för att tillgodogöra sig kursen som merit för framtida utbildning
Förkunskapskrav: Ridteori 1
Kursens omfattning: Totalt 16 timmar. Två dagar teoretisk utbildning med praktiska demonstrationer. Kursen hålls fysiskt.
Kursmaterial:
*Kursen är förkunskapskrav för SIF:s utbildningar till ridlärare.

Passkurs
Deltagarna skall efter Passkurs 1 ha grundläggande teoretiska kunskaper i passridning samt träning av passhästar. De ska ha grundläggande ridkunskap i pass. De ska få intro i att undervisa i pass.

Minimiålder: Rekommenderad från 15 år.
Förkunskapskrav: För att kunna tillgodoräkna sig kursen inom diplomeringen för Ridlärare II krävs: Diplomerad Ridlärare I.
Kursens omfattning: En dags utbildning. Teori och praktiska demonstrationer.
Kursmaterial: Rekommenderad läsning innan kurs.
Ericson, Åse, Frey, Rebecka, Lennartsson Lena, Islandshästar, skötsel - hälsa - gångarter, Natur & Kultur, Stockholm, 2012 (rev.uppl.)

Delmoment för Passkurs 1

  • Passteori och demonstration
  • Praktik, passlektion
  • Intyg på att aspiranten deltagit i en passlektion för SIF diplomerade Ridlärare IV
  • Intyg på en godkänd passträcka på minst 100 meter från en av SIF diplomerade Ridlärare III, IV eller nationell sportdomare, alt. godkänt löp i stilpass/speedpass/pass 150 meter/pass 250 meter eller erhållit minst 7,5 i pass vid avelsbedömning.

Diplom erhålles först när alla tre delmomenten är klara. Kontakta SIF:s kansli för intyg

Passteori och demonstration, omfattning och deltagare
Den teoretiska genomgången innefattar grundläggande kunskaper inom områdena; börja träna pass, ryttarens sits och inverkan, startboxar samt träning av utbildade passhästar och intro i att undervisa pass. Dessutom ingår praktiska demonstrationer.

Passlektion
Lektionen kan ske i samband med utbildningsdagen Passteori och demonstration, men kan även bokas vid ett separat tillfälle. Aspiranten rider på egen eller lånad/hyrd häst. Ridläraren anpassar nivån på lektionen utifrån aspirantens tidigare erfarenhet av passridning samt hästens träningsstatus.
*Kursen är förkunskapskrav för SIF:s utbildningar till ridlärare.

Takt- och gångartskurs
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om islandshästens gångarter och vill utöka dina kunskaper om gångartslära, taktproblem, rörelsemönster, sväv, form och hur dessa faktorer påverkar hästen. Kursen ger grundläggande kunskaper i gångartslära med fokus på takt. I kursen blandas teoretiska genomgångar med praktisk bedömning av ridning.

Kursledaren: Behörig FEIF-domare
Minimiålder: 15 år för att tillgodogöra sig kursen som merit för framtida utbildning
Förkunskapskrav: Inga
Kursens omfattning: Totalt 16 timmar. Två heldagar på anläggning. Kursen hålls fysiskt.
Kursmaterial: Gångartskompendium
*Kursen är förkunskapskrav för SIF:s utbildningar till domare, ridledare och ridlärare.

Tävlingsteori
Kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om tävling- och bedömningsmomenten i islandshästsporten. Kursen ger dig kunskaper för att inneha domarsekreterare och sekretariatspersonalfunktion på tävling och översiktlig kunskap om funktionärsrollen vid tävlingar. Du goda kunskaper i tävlingsreglementet och orienterande kunskaper om bedömningsmetoder, domarhandledning samt bedömning av de olika gångarterna.

Kursledaren: Nationell domare med kurslärarbehörighet från SIF
Minimiålder: Ingen
Förkunskapskrav: Inga
Kursens omfattning: Totalt 16 timmar. Kursen delas upp i flera kortare kurstillfällen eller två heldagar. Kursen kan hållas digitalt eller fysiskt.
Kursmaterial: Utbildningskompendium steg 1, FEIF Rules and Regulations Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och domarhandledningen.
*Kursen är förkunskapskrav för SIF:s utbildning till domare.

En bild

Publicerad: 2023-01-06

Senast uppdaterad: 2023-05-22

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583