Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Anordna en baskurs

Som lokalförening ansluten till Svenska Islandshästförbundet finns det möjlighet att anordna baskurser. Förbundet erbjuder flera olika baskurser som man kan anordna separat eller sätta ihop som en serie. Vissa av baskurserna kan genomföras digitalt. Kurserna ligger till grund för utbildningssystemet inom förbundet och bör vara tillgängliga för alla SIFs medlemmar i mån av plats.För att delta på en baskurs ska man vara medlem i en lokalförening ansluten till Svenska Islandshästförbundet.

Kursavtal
Lokalföreningen ansöker om att arrangera en baskurs genom att mejla in ett avtal till förbundets kansli på svenska@icelandichorse.se. I mejlet bifogas även länk till sida eller evenemang där mer information finns om kursen, samt om hur man anmäler sig. Lokalföreningen är ekonomiskt och administrativt ansvarig för allt som rör kursens genomförande. Kansliet ansvarar dock för förbundets centrala del av administrationen. Deltagarna på kursen ska betala in kursavgiften till ett konto som tillhör lokalföreningen.

Länkar till mallar och avtal:
Behöriga lärare på Baskurser Pdf, 134.1 kB.

Kursavtal Word, 189.3 kB.
Mall för deltagarlista Excel, 19.8 kB.
Kursutvärdering Word, 56.3 kB.

Kursledare
Arrangören väljer och bokar godkänd kursledare som man vill anlita till respektive kurs. Lokalföreningen sluter avtal direkt med kursledaren och ersätter hen enligt avtal. Kursledaren beställer i förekommande fall kursmaterial från förbundets kansli.
Godkända kursledare för de olika kurserna hittar du i länken ovan.

Utbildningsavgift
Förbundet fakturerar den arrangerande lokalförening en utbildningsavgift och ansvarar för att information om kursevenemanget publiceras på förbundets webbsida, samt för den centrala administration som kursen genererar.

Deltagarbevis
Senast en vecka efter avslutad kurs mejlar ansvarig kursledare en deltagarlista till förbundets kansli där det framgår vilka deltagare som har genomfört kursen och vill ha sin kompetens registrerad hos SIF. Ansvarig arrangör får en mall för deltagarbevis att fylla i och mejla som PDF till godkända kursdeltagare.

Digitala kurser
I de fall lokalföreningen inte har tillgång till ett eget Zoom-konto eller liknande finns det möjlighet att använda förbundets Zoom tjänst. Det ska anges i samband med att kursavtalet skickas in.

Utvärdering
Arrangören ansvarar för att utvärdera avslutad kurs. En kursutvärdering kan göras muntligt eller skriftligt. Meddela förbundets kansli om något särskilt framkommer på kursutvärderingen.

En bild

Publicerad: 2023-01-06

Senast uppdaterad: 2023-03-03

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se