Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Ridlärare I

Kursbeskrivning


Målsättning
Deltagarna ska efter utbildning för Ridlärare I ha;
- Grundläggande kunskaper i ridlära, gångartslära, lektionslära samt ryttarens sits och inverkningar.
- Ha grundläggande goda ridkunskaper och behärska de tre grundgångarterna samt tölt.
- Kunna instruera från nybörjarnivå till ryttare med medelgod ridvana.

Förkunskaper
Medlem i lokalförening ansluten till SIF
Rekommenderad ålder från 20 år

Diplomerad Ridledare för islandshäst

Ett års regelbunden praktik med ridlektioner efter genomförd ridledarutbildning

Intyg från godkänd Ridlärare III eller Ridlärare IV gällande genomfört fastställt ridprov inför Ridlärare I
Ridteori 2

Omfattning
Tio dagars utbildning (5 + 5 dagar). Maximalt 12 deltagare antas. Egen häst som deltagaren själv har tränat medtas.


Innehåll

Teoretisk utbildning
Pedagogik och didaktik
Gångartslära
Utrustning
Historia
Hoppning
Referatskrivning
Elevföredrag

Praktisk utbildning
Egen färdighet i ridning
Förberedelsetid för ridlektion
Elevinstruktioner och genomgångar
Häst vid hand
Longering

Litteratur
Obligatorisk litteratur.
Litteratur tillhörande Ridledare utbildningen.
Tillägg ny litteratur

Examination
Examination genomförs vid separat tillfället för dem som har genomgått kursen.

Praktiskt instruktionsprov med gruppundervisning
Varje aspirant får externa elever, undervisningen pågår i 15 minuter.

Det finns ett ämne mer än antalet aspiranter som ska examineras. Varje aspirant får i en lottad turordning dra två ämnen. Aspiranten väljer det ena ämnet och lägger tillbaka det andra. Detta medför att endast en aspirant kan få ett specifikt ämne och att ett ämne blir över. Ämnena har en fast turordning i schemat för provets genomförande.

Betyg: godkänd/icke godkänd

Muntligt prov
Provet genomförs som en muntlig föredragning på ca 10 minuter. Aspiranten får medföra stödanteckningar (nyckelord) men får inte läsa innantill. Det är tillåtet att använda undervisningshjälpmedel (whiteboardtavla, Power Point eller dylikt) vid föredraget. Målgruppen för föredraget är ridelever utan häst inför ett ridpass. Föredraget bedöms på följande sätt: 60% saklig korrekthet och 40% framställning.

Betyg: godkänd/icke godkänd

Praktiskt ridprov
Max sex ryttare åt gången på egna hästar (en häst får bara delta i ett ridprov per examinationstillfälle).

Provet rids på kommando från Ridlärare. Hästarna ska vara något uppvärmda i förväg av aspiranten.

Ryttarna ska bära godkänd ridhjälm, ändamålsenlig klädsel. Hästarna får utrustas enligt gällande FIPO och svenskt tävlingsreglemente (dock får inga bett med hävstångsverkan användas).

Tid: ca 60 min

Betyg: godkänd/icke godkänd

Skriftligt prov i rid-och gångartslära
Provet genomförs i sal. Tid till förfogande är en timme. Resultat på det skriftliga provet skickas hem.

Betyg: godkänd/icke godkänt. För godkänt krävs 75% korrekta svar.

Omexamination
Om aspiranten inte blir godkänd i något delmoment, behöver endast det momentet/de momenten som aspiranten inte blir godkänd i, göras om. Det innebär att det går att ”tenta av” de olika delmomenten.

Förkunskapskrav för vidare utbildning
Denna kurs är förberedande för vidare utbildningar inom SIF.

Publicerad: 2023-01-24

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583