Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

Ridlärare II

Kursbeskrivning


Målsättning
Deltagarna ska efter utbildning för Ridlärare II ha goda kunskaper i;
Ridlära, gångartslära, lektionslära samt ryttarens sits och inverkningar.

Ha goda ridkunskaper i skritt, trav, galopp och tölt samt ha grundläggande ridkunskaper i passridning. Kunna utföra ekipageanalys samt kunna undervisa nybörjare till vana ryttare

Ha kunskap om unghästutbildning.

Förkunskaper
Medlem i lokalförening ansluten till SIF
Diplomerad Ridlärare I för islandshäst

Ett års regelbunden praktik med ridlektioner efter diplomerad Ridlärare I

Omfattning
Fem (5) dagars utbildning. Maximalt 12 deltagare antas. Egen häst som deltagaren själv har tränat medtas.

Innehåll

Teoretisk utbildning

Sits-och balans, fördjupning

Lösgörande arbete, fördjupning

Form och samling

Ekipageanalys

Praktisk utbildning
Egen färdighet i ridning

Förberedelsetid för ridlektion

Elevinstruktioner och genomgångar

Ekipageanalys

Litteratur
Obligatorisk litteratur.
Litteratur tillhörande Ridlärare I utbildningen.
Ridhandboken 2, Vidareutbildning för ryttare och häst (2022), Svenska Ridsportförbundet
Tillägg ny litteratur

Delmoment för att bli diplomerad Ridlärare II
Ridlärare II utbildning
Godkänd examination ridlärare II
Passkurs 1

Examination
Examination genomförs vid separat tillfället för dem som har genomgått kursen.
Diplom erhålls först när alla delmoment är klara.

Praktiskt instruktionsprov med gruppundervisning
Varje aspirant får elever utifrån, undervisningen pågår i 20 minuter. Det finns ett ämne mer än antalet aspiranter som ska examineras. Varje aspirant får i en lottad turordning dra två ämnen. Aspiranten väljer det ena ämnet och lägger tillbaka det andra. Detta medför att endast en aspirant kan få ett specifikt ämne och att ett ämne blir över. Ämnena har en fast turordning i schemat för provets genomförande.

Betyg: godkänd/icke godkänd

Praktiskt instruktörsprov med privatundervisning
Undervisningen pågår i 20 minuter. Varje aspirant får i en lottad turordning dra två ämnen. Aspiranten väljer det ena ämnet.

Betyg: godkänd/icke godkänd

Praktiskt ridprov i ridhus, enskilt
De första minuterna ska användas till arbete från marken. Ryttaren ska utföra ett kortare ridpass med ett harmoniskt eget komponerat program, som har en tydlig röd tråd och visar en tillämpbar förståelse för hur övningarna förbättrar hästens ridbarhet och balans. Programmet ska ha arbetskaraktär, inte uppvisningskaraktär. Hästen ska uppvisa en god lösgjordhet, en funktionell form och taktrena gångarter. Lydigheten ska vara god i alla gångarter och övningar. I de fall en gångart inte har en utvecklad balans eller lösgjordhet ska det framgå i arbetet att ryttaren har en förståelse för gångartsutveckling. Det ska framgå av strukturen i, och tanken bakom, arbetet att ryttaren har förståelsen för att stabilisera en från början något svagare gångart.

Aspiranten ska ha en god grundbalans, en tekniskt korrekt och följsam sits samt känsla för takt och rytm i gångartsridning.

Grundkrav: Programmet ska innehålla övningar som är på lämplig utbildningsnivå för ekipaget. Samtliga övningar skall förekomma i båda varv och på ett sådant sätt att deras effekt framgår.

Alla fyra gångarter (skritt, trav, tölt och galopp) ska visas på både böjt och rakt spår. Ekipaget måste uppvisa kapacitet att variera tempo och visa i minst en gångart förmågan att söka framåt – nedåt. Fokus under programmet ska vara på lösgjordhet.

Programmet behöver inte lämnas in i förväg till examinatorerna.

Aspiranten ska bära godkänd ridhjälm, ändamålsenlig klädsel. Hästen får utrustas enligt gällande FIPO och svenskt tävlingsreglemente (dock får inga bett med hävstångsverkan användas).

Tid: 15 min

Betyg: godkänd/icke godkänd

Praktiskt ridprov på ovalbana
Hästen ska vara uppvärmd av aspiranten. Ett ekipage åt gången på egen häst. Provet rids på kommando från ridlärare. Provet innefattar gångartsridning med fokus på övergångar, tempoväxlingar, takt och flyt (ej pass). Aspiranten ska bära godkänd ridhjälm, ändamålsenlig klädsel. Hästen får utrustas enligt gällande FIPO och svenskt tävlingsreglemente (dock får inga bett med hävstångsverkan användas).
Tid: 10 min
Betyg: godkänd/icke godkänd

Skriftligt prov i rid-och gångartslära
Provet genomförs i sal. Tid till förfogande är en timme. Resultat på det skriftliga provet skickas hem.
Betyg: godkänd/icke godkänt. För godkänt krävs 75% korrekta svar.

Omexamination
Om aspiranten inte blir godkänd i något delmoment, behöver endast det momentet/de momenten som aspiranten inte blir godkänd i, göras om. Det innebär att det går att ”tenta av” de olika delmomenten. Detta gäller för den som deltagit i examinationen 2003 och framåt.

Förkunskapskrav för vidare utbildning
Denna kurs är förberedande för vidare utbildningar inom SIF.

Publicerad: 2023-01-24

Senast uppdaterad: 2023-01-24

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583