Gå till innehåll
Svenska Islandshästförbundet
Svenska Islandshästförbundet

För privat arrangör av tävling

Att arrangera en officiell tävling som företag eller juridisk person

Skaffa ett ordentligt försäkringsskydd. Minimikravet är en Ansvarsförsäkring.
Försäkringsskyddet kan också kompletteras med en Olycksfallsförsäkring för Ryttare och Funktionärer. Olycksfallsförsäkringen kan man naturligtvis utöka till publik också om man vill stå för det.
Ansvarsförsäkringen täcker eventuella skadeståndsanspråk som riktas mot arrangören. Det måste finnas ett vållande för att man ska kunna betala på denna försäkring. En olycksfallsförsäkring kan lämna ersättning till den drabbade även om arrangören inte är vållande till skadan.
Värt att tänka på är att det kan finnas tillfällen då arrangören är vållande till skada som inte är ett olycksfall, därav kravet på att ha en ansvarsförsäkring. Olycksfallsförsäkringen kan således inte ersätta ansvarsförsäkringen. Det är också viktigt att lägga in en tydlig information till ryttarna, lämpligen i ryttarbrevet, att de själva ansvarar för sina olycksfallsförsäkringar! (Denna privata enskilda försäkring är välbehövlig även för all annan ridning utanför SIF arrangemang.

Privatarrangerade tävlingar
Arrangörslicens, oavsett nivå 1500 kr/tävling

Privatarrangerade tävlingar, kostnad för arrangörslicens

Nivå 1

1500 kr

Nivå 2

1500 kr

Nivå 3, 4 samt samt inofficiella tävlingar där
Sportfengur och IndTA utnyttjas
Avgift för användning av sportfengur/Icetest NG


1 500 kr
25 kr/ekipage


  1. Fyll i och underteckna 'Avtal tävling privat arrangör' och skicka, tillsammans med Försäkringsbrev (kopia) till SIFs med mail:
    svenska@icelandichorse.se

    Länk till:
    Avtal privat arrangör Word, 62.3 kB.

  2. Avtal och försäkringar granskas av SIFs kansli. När de är godkända översänds dessa handlingar till Tävlingssektionen (TS) för slutgiltigt beslut som meddelar kansliet sitt beslut.

  3. Efter skriftligt godkännande från kansliet till arrangören, kan Propositioner läggas ut och tävlingsanmälningar börja tas in. Kansliet fakturerar arrangören för arrangörs licens.

 

Publicerad: 2023-01-25

Senast uppdaterad: 2024-01-24

Författare: Malin Fredriksson

Sponsorer

Besöksadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Postadress

Alsnögatan 11 6 tr.
116 42 Stockholm

Kontakta oss

0220-452 50
svenska@icelandichorse.se

Organisationsnummer

863500-5583